Jautājumi par uzdevumiem un rezultātiem

12 .klases kopsavilkums

12 .klases kopsavilkums

nosūtīja Endija Maraka
Number of replies: 1
Saldus nov.apvienība, 12. klase attēls
 Tā ir ieviesusies tikai kļūda vai arī 12. klases rezultātu histogramma pilnībā sakrīt ar 10. klasi?