Olimpiādes rezultātu apspriešana

9 .klases 9-3. uzdevuma 8. jautājums punkti.