Olimpiādes rezultātu apspriešana

11. klase 2 uzdevums D