Jautājumi par uzdevumiem un rezultātiem

Rezultāti ir klāt!

 
Slava
Rezultāti ir klāt!
nosūtīja Vjačeslavs Kaščejevs — piektdiena, 2012. gada 20. janvāris, 15:31
 
Fizikas 62. olimpiādes e-kursā katram dalībniekam ir pieejams provizorisko rezultātu apkopojums, ieskaitot individuālo punktu skaitu par katru uzdevumu!

Sirsnīgs paldies visiem, kas ir gatavojuši un ir piedalījušies šodienas vienreizējā pasākumā!