Jautājumi par uzdevumiem un rezultātiem

Rezultāti ir klāt!

Rezultāti ir klāt!

nosūtīja Vjačeslavs Kaščejevs
Atbilžu skaits: 0
III posma žūrija attēls
Fizikas 62. olimpiādes e-kursā katram dalībniekam ir pieejams provizorisko rezultātu apkopojums, ieskaitot individuālo punktu skaitu par katru uzdevumu!

Sirsnīgs paldies visiem, kas ir gatavojuši un ir piedalījušies šodienas vienreizējā pasākumā!