Olimpiādes rezultātu apspriešana

12.klase 11. C un 10. E