Olimpiādes rezultātu apspriešana

10. klase 1. uzdevums 4. jautājums B