Jautājumi par uzdevumiem un rezultātiem

Neprecizitāte 12-2 uzdevuma 13. un 14. punktos

Neprecizitāte 12-2 uzdevuma 13. un 14. punktos

nosūtīja Vjačeslavs Kaščejevs
Atbilžu skaits: 1
III posma žūrija attēls
Olimpiādes laikā ir atkājusies neprecizitāte 12. klases 2. uzdevumā "Ziemassvētku zutis": 

Uzdevuma punktos nr. 13. un 14. ir atsauce uz 8. punktu. Tās vietā ir jābūt atsaucei uz 12. punktu.

Žūrijas komisija rūpīgi izvērtēs šī kļūdas ietekmi uz rezultātiem pieņems atbilstošu lēmumu.
Atbildot uz Vjačeslavs Kaščejevs

Atbilde: Neprecizitāte 12-2 uzdevuma 13. un 14. punktos

nosūtīja Vjačeslavs Kaščejevs
III posma žūrija attēls
Lai  saglabātu maksimāli taisnīgu skolēnu darbu vērtējumu valsts mērogā, žūrijas komisija 25.01 sēdē ir nolēmusi izslēgt no vērtēšanas otrajā fizikas valsts 62. olimpiādes  posmā 12. klases uzdevumu komplekta 13. un 14. jautājumu, samazinot kopējo punktu skaitu no 60 uz 57.