Olimpiādes rezultātu apspriešana

DNS UN RNS

 
Jānis Liepiņš attēls
Atbilde: DNS UN RNS
nosūtīja Jānis Liepiņš — ceturtdiena, 2018. gada 29. novembris, 17:25
 

Sveicināti, 

Kā jau minēts, uzdevuma nosacījumos bija norādīts, ka jāraksta atbilde bez atstarpēm, ja skolēns nav tā rīkojies - viņš/ viņa nav izpildījis uzdevuma nosacījumus. Par rūpīgu uzdevumu nosacījumu ievērošanu olimpiādes dalībnieki tiek brīdināti olimpiādes ievadtekstā.

Moodle automātiskās vērtēšanas sistēma var novērtēt tikai to atbildi, kas ir iesniegta un tā ieskaitīs to kā pareizu tikai tad, ja atbilde būs iesniegta pareizā formā.  Sastādot uzdevumus nav iespējams paredzēt cik dažādos veidos skolēni sniegs atbildes (ieliekot vienu/divas/ trīs vai reizēm vienu, reizēm divas utml. atstarpes), tāpēc autori ielika šo stingro nosacījumu, ka atbilde jānorāda BEZ atstarpēm.  

Pēc aprakstītāts situācijas, redzams,  ka skolēns nav ievērojis uzdevuma nosacījumus un attiecīgi  punktus nesaņem.