Olimpiādes rezultātu apspriešana

28. jautājums 1. daļā (pirmās pieturzīmes lietojums)