Programmēšanas vide jebkuram skolēnam – Scratch jeb datorprogrammēšanas pamati dažās stundās. E-grāmata, autors: Imants Gorbāns

Scratch ir vienkārša programmēšanas valoda un vide, arī multimediju radīšanas rīks, ko var izmantot, lai iepazītos ar programmēšanu. Scratch ir noderīga kā vidusskolēniem, tā pamatskolēniem, to var lietot dažādos sarežģītības līmeņos – no pirmo klašu skolēna līdz pirmo kursu studentiem. Šīs Scratch pamācība ir rakstītas ar mērķi piedāvāt vienkāršu un viegli patstāvīgi īsā laikā (dažās stundās) apgūstamu rīku skolēniem, kuriem skolā nav bijusi programmēšana, vai tā apgūta niecīgā apjomā. Tas varētu palīdzēt pašiem saprast, vai jums programmēšanas abstraktā domāšana interesē un padodas, vai ir pamatota vēlme studēt programmēšanu Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē vai citur. Tāpat šīs instrukcijas var būt noderīgas kā topošajiem tā jau strādājošiem informātikas skolotājiem, gatavojoties programmēšanas stundām, kurās radīt atraktīvu dažādību valodas Pascal utml. matemātiskajam skaistumam, pielietojumu šaurumam un vizuālajai garlaicībai.

5. Sakārtosim domas

Pagaidām esam izpētījuši tikai nelielu daļu no Scratch 2 iespējām. Nākotnē interesanta var likties Scratch 2.0 jaunā spēja – datora kameras attēla videojutība, piemēram,  var par programmas ievaddatiem pārvērst cilvēka rokas vai ķermeņa kustību, ir iespēja ieimportēt datus no interneta resursiem, realizēt lielu daļu no vecajiem skolas programmēšanas uzdevumiem u.c.

Ne visās programmēšanas valodās darbs notiek, bīdot un konfigurējot blokus, tomēr, pēc Scratch apguves būsiet iemācījušies domāt kā programmētājs, tad arī C++ vai Visual Basic u.c. jaudīgāku valodu kods neliksies tik nepārskatāms, atliks tikai piemācīties klāt nākamās valodas sintaksi un algoritmus (skat. 23. attēlu). Arī Visual Basic viss kods nav jāraksta ar rokām, arī tur ir rīki koda bloku radīšanai.

23. att. Programmas koda pieraksta salīdzinājums Scratch – pa kreisi,  Visual Basic – pa labi (Jerry Lee Ford, 2014). VB kods

23. att. Programmas koda pieraksta salīdzinājums Scratch – pa kreisi,
Visual Basic – pa labi (Jerry Lee Ford, 2014).

Scratch apguvē ir populārs sauklis: “Iztēlojies–programmē–koplieto!” (Imagine–Program–Share!), tas apraksta procesa posmus. Jāpiebilst, ka koplietota projekta izejas kodu (bloku scenāriju) nav iespējams noslēpt, tas palīdz kopīgiem spēkiem dalīties ar labāko, atrast kļūdas, tādējādi darot pasauli labāku. Viss sākas ar ideju, un tieši realizējamu ideju pasaulē nepietiek, piemēram, ir zināms, ka mobilo telefonu sīklietotnes (APP) programmēt nav pārāk sarežģīti, to daudzi var iemācīties, un ar to var ļoti labi nopelnīt, bet tikai dažiem izdodas izdomāt ideju, kuras sīklietotne ienes miljonu. Tam pietiek, ja 1 miljons viedtelefonu lietotāju (pasaulē ir jau aptuveni 1 miljards viedtelefonu) nopērk programmiņu par nieka 1 EUR (tas taču var būt motivējoši programmēšanas u.c. datorzinātņu studijām).

    Izpētiet pamācību un, ja ir interese, paskatiet arī tajā pieminētos materiālus, atrodiet citus noderīgus interneta resursus par Scratch un veidojiet savas programmas! Nākotnē ir paredzēts šeit turpināt piedāvāt Scratch materiālus skolēniem, skolotājiem un studentiem.