Priekšvārds

Jūs noteikti esat dzirdējuši vārdu “programmēšana”, nojaušat, ka tā ir datorprogrammu radīšana, varbūt jūs gribētu ar to nodarboties, to studēt, bet nezināt, vai jums tas padosies un patiks. Programmu radīšana ir citādāks darbības veids nekā parasta to lietošana, ko esat vairāk vai mazāk apguvuši. Izvēloties studiju jomu un līdz ar to savu nākotnes profesiju, var izvēlēties arī ko sev svešu, nepazīstamu, pietiek ar priekšstatu. Lūk, tieši šis konspekts palīdzēs jums ātri un bez milzīgas piepūles gūt priekšstatu par to, kas ir programmēšana, tas palīdzēs jums nojaust, vai programmēšanas un datorzinātņu studijas varētu jums interesēt. Lai tā notiktu, jums ir ne tikai jāizlasa šis konspekts, bet arī praktiski jāizpilda izstāstītie vingrinājumi, tos veikt var palīdzēt līdz ar konspektu dotie video materiāli.

Scratch ir vienkārša programmēšanas valoda un vide, arī multimediju radīšanas rīks, ko var izmantot, lai iepazītos ar programmēšanu. Scratch ir noderīga kā vidusskolēniem, tā pamatskolēniem, to var lietot dažādos sarežģītības līmeņos – no pirmo klašu skolēna līdz pirmo kursu studentiem. Šīs Scratch pamācība ir rakstītas ar mērķi piedāvāt vienkāršu un viegli patstāvīgi īsā laikā (dažās stundās) apgūstamu rīku skolēniem, kuriem skolā nav bijusi programmēšana, vai tā apgūta niecīgā apjomā. Tas varētu palīdzēt pašiem saprast, vai jums programmēšanas abstraktā domāšana interesē un padodas, vai ir pamatota vēlme studēt programmēšanu Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē vai citur. Tāpat šīs instrukcijas var būt noderīgas kā topošajiem tā jau strādājošiem informātikas skolotājiem, gatavojoties programmēšanas stundām, kurās radīt atraktīvu dažādību valodas Pascal utml. matemātiskajam skaistumam, pielietojumu šaurumam un vizuālajai garlaicībai.

Spēja vismaz vispārīgi saprast datorprogrammu kodu ir svarīga daļa no mūsdienu, 21. gadsimta kompetencēm (zināšanām, prasmēm, iemaņām, izpratnēm), tā mūsdienu tehnoloģiskajā sabiedrībā sabiedrībā papildina lasītprasmi. Kad cilvēki mācās programmas pirmkodu, viņi mācās svarīgas stratēģijas (kā izsenis, spēlējot šahu, lasot filozofu darbus, apgūstot cīņas mākslas), kas noderēs, lai atrisinātu reālās dzīves problēmas, izstrādātu projektus, veiksmīgi prezentētu idejas.

Radošās komūnas licenceVisi Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Jauno datoriķu skolas materiāli ir licencēti. Autors Imants Gorbāns šo materiālu ir licencējis ar Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licenci.