Informācija par olimpiādēm, kuru sagatavošanā piedalās LU Bioloģijas fakultāte. Informatīvi materiāli, olimpiādes saturs un nolikums.