Fizikas olimpiādēm veltītā mājas lapa LIISā (http://liis.lv/fiz_olimp)

Click http://liis.lv/fiz_olimp link to open resource.