IZM VISC aktuālā informācija par olimpiādēm

Click http://isec.gov.lv/saturs/olimpiades link to open resource.