IPhO 41 uzdevumi, atrisinājumi, rezultāti angliski

Click http://ipho2010.hfd.hr/tekst.php?id=39 link to open resource.