Uz III posmu uzaicināto skolēnu un skolotāju saraksts (VISC lapā)