Interaktīva elektromagnētisko viļņu skala

Elektromagnētisko viļņu skala - interaktīva skala, skolēniem var dot uzdevumu izpētīt, kur tiek izmantoti dažāda garuma viļņi, kā tos sauc utml. Skalu var izmantot arī, lai veidotu izpratni par viļņu garuma, frekvences un enerģijas saistību.