Evolūcija un Zemes attīstība - interaktīva skala

Interaktīva skala skolēniem, kurā iespējams izpētīt katra evolūcijas posma raksturīgās iezīmes un ilgumu, pilnveidojot priekšstatu par evolūcijas procesu.- informācija angļu valodā.