Tumšā matērija - Visuma neatklātie noslēpumi

Skolēniem patstāvīgi pētāms materiāls ar tekstu angļu valodā, animācijām utml. Rada priekšstatu par jēdzienu tumšā enerģija un neatrisinātajiem jautājumiem Visuma pētniecībā. Var izmantot kā mājas uzdevumu vai kā materiālu izvēles darbiem.