Vienmērīga paātrinājuma grafika veidošana

Animācija - vienmērīga paātrinājuma grafika veidošana