Quizzes

Topic Name Quiz closes
Otrais (novadu, pilsētu vai novadu apvienību) posms Olimpiādes uzdevumi 9. klasei interaktīvajā formā No close date
Olimpiādes uzdevumi 11. klasei interaktīvajā formā No close date
Olimpiādes uzdevumi 12. klasei interaktīvajā formā No close date