Contents of book "Climate and sustainable development"

1. Ievada vietā: vai cilvēks spēj ietekmēt dabu?

2. Zemes klimats un to veidojošie faktori

2.1. Klimats un laikapstākļi
2.2. Zemes atmosfēra un tās uzbūves ietekme uz klimatu
2.3. Saules starojums un Zemes klimats
2.4. Siltumnīcefekts

3. Klimata mainība un klimata pārmaiņas

3.1. Zemes klimats un tā veidošanos ietekmējošie faktori
3.2. Saules starojuma un kosmiskā starojuma mainības ietekme uz Zemes klimatu
3.3. Zemes orbitālās un rotācijas kustības rakstura izmaiņas
3.4. Ģeoloģiskās un kosmiskās katastrofas
3.5. Okeānu ūdeņu plūsmu mainība
3.6. Jūru un okeānu ūdeņu un atmosfēras mijiedarbība
3.7. Klimata mainības raksturs un cilvēka ietekme uz to
3.8. Siltumnīcefekta  gāzu  avoti

Last modified: Thursday, 6 April 2017, 12:52 PM