Olimpiādes rezultātu apspriešana

9.klase 5 jautājums

Atbilde: 9.klase 5 jautājums

by Jānis Liepiņš -
Number of replies: 0

Jautājums bija formulēts šādi:

"Bezmugurkaulniekiem nav plaušu." Kā jūs pareizi norādat, atsevišķiem bezmugurkaulniekiem ir plaušas (visiem nav), tāpēc minētais apgalvojums  ir aplams.

Ja mēs pieņemtu, ka šis apgalvojums ir "patiess", tas nozīmētu, ka visiem bezmugurkaulniekiem nav plaušu (kas neatbilst patiesībai).