Olimpiādes rezultātu apspriešana

Mērvienību pārveidošanas uzdevums