Olimpiādes rezultātu apspriešana

11.klase 3.uzdevums