Olimpiādes rezultātu apspriešana

11. klase, 14. jautājums

Atbilde: 11. klase, 14. jautājums

by Jānis Cīmurs -
Number of replies: 0
Ar prieku atbildēšu, jo uzdevumu sastādīšanas laikā arī starp fiziķiem par šo izvērtās diskusija:
1) Vārīšanās istabas temperatūrā ir lēns process, jo ūdens temperatūra ir zem temperatūras, kurā piesātināta tvaika spiediens vienāds ar apkārtējās vides spiedienu. Ūdenim vāroties istabas temperatūrā iztvaikošanas siltums ir jāpievada no ārpuses, lai nodrošinātu nepārtrauku vārīšanos. Tā kā pievadīt siltumu mēs varam ar "ne lielu" ātrumu, tad vārīšanās ir salīdzinoši lēna.
Iztvaikošana notiek daudz straujāk, ja ir iespējams panākt, ka ūdens temperatūra ir augstāka nekā 'temperatūra, kurā piesātināta tvaika spiediens ir līdzsvarā ar atmosfēras spiedienu. Procesa straujums ir redzams video.

2) Ja ūdeni patur uz kādu laiku vakuumā un atbrīvo no ūdenī izšķīdušajām gāzēm, tad ir iespējams panākt, ka ūdens neiztvaiko sasniedzot 0 spiedienu. Tādā veidā ir iespējams panākt, ka ūdens tek pāri 10m augstumam.
Šeit redzams pētījums, kurā tiek sasniegts 15m augstums. Video 3 un 4 (riti līdz apakšai) rāda, ka šis tiešām strādā: