Olimpiādes rezultātu apspriešana

9. klase, 8. jautājums, A punkts

Atbilde: 9. klase, 8. jautājums, A punkts

by Sandijs Rakstiņš -
Number of replies: 0
Uzdevuma tekstā minēts, ka abus priekšmetus palaiž vaļā un tātad abi priekšmeti atrodas zem ūdens.