Olimpiādes rezultātu apspriešana

11. klases 8. jautājuma (ABCDE) anulēšana