Olimpiādes rezultātu apspriešana

11. klases 8. jautājuma (ABCDE) anulēšana

11. klases 8. jautājuma (ABCDE) anulēšana

by Vjačeslavs Kaščejevs -
Number of replies: 1

Sveicināti!

Žūrijas komisija manā vadībā ir rūpīgi izvērtējusi 11. klašu grupas 8. jautājuma formulējumu, olimpiādes dalībnieku sniegtās atbildes, kā arī uzdevuma apspriešana forumā izklāstītās idejas. Pēc plašām konsultācijām, komisija konstatēja:

- fizikālā situācija, kāda ir aprakstīta 8. jautājuma, nav viennozīmīgi fiksēta ar dotajiem lielumiem (piemēram, ledus gala temeratūra un tvaika parciālais spiediens ir atkarīgi no vakuuma kambarī sākotnēji iekļautā gaisa daudzuma).

- pirmā termodinamika likuma piemērošana uzdevumā ir sarēžģītākā, nekā to paredz gan uzdevuma autoru, gan skolēnu piedāvātie risināšanas varianti, jo gaisa un tvaika maisījuma atsūknēšanas procesā gāze pastrādā mehānisku darbu.

- uzdevumu jautājumu formulējumi pieļauj vairākas intrepretācijas (piemērm, ir vai nav jāņem vērā tvaiks , kas ir radies, pirms ūdens ir sācis sasalt, kā arī ar šo tvaiku aiznestais siltuma daudzums).

Ņemot vērā augstāk minēto, komisija nonākusi pie vienprātīga secinājuma, ka skolēnu atbildes uz 8. jautājuma apakšpunktiem nevar izmantot tasinīgā ranžējumā aprēķinam.

Tādēļ komisija lemj par 11. klašu grupas 8 jautājuma izņemšanu no uzdevumu komplekta. Maksimālais iespējams šajā klasu grupā punktu skaits tiek samazināts no 30 līdz 26.

Komisijas vārdā atvainojos skolēniem, kas bija ieguldījuši darbu šī uzdevuma risināšanā. Apņemamies uzlabot komplekta tapšanas procesu, lai mazinātu līdzīgu atgadījumu vārbūtību nākamajā olimpiādē.

Vjačeslavs Kaščejevs


In reply to Vjačeslavs Kaščejevs

Atbilde: 11. klases 8. jautājuma (ABCDE) anulēšana

by Igors Pavelko -
Picture of [R] Amatas novada apvienība - Skolotāji Picture of [R] Skolotāji

Par šo jautājumu iegūtie punkti arī tiek anulēti?