Olimpiādes rezultātu apspriešana

10. klase, 1. uzdevums 3.jautājums