1. Exercise/ Vingrinājums:

Exercise/ Vingrinājums:

“Virtual laboratory”: Understanding the structure of the atmosphere is critical in understanding where and how global warming occurs. This visualization illustrates the major layers in the atmosphere and identifies a number of key characteristics and defining attributes of each layer.

"Virtuālā laboratorija": Ir svarīga izpratne par atmosfēras struktūru, kur un kā notiek globālā sasilšana. Šī vizualizācija parāda galvenos slāņus atmosfērā un identificē vairākas galvenās pazīmes un nosaka atribūtus katrā kārtā.