Trešā posma eksperiments 9. klasei

Pretestības noteikšana ar ... termometru