SMUV logo
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Jūrmalas gatve 74/76, 401. telpa, Rīga, LV- 1083, tel. 67034013, E-pasts: sdm@lu.lv

Eiropas Sociālā fonda projekta
“Atbalsts izglītības pētījumiem”
2011/0011/1DP/1.2.2.3.2/11/IPIA/VIAA/001
ASEM projekts

„Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide
darbam starpdisciplinārā mācību vidē,
lai tuvinātu mācības reālajai dzīvei un paaugstinātu skolēnu uzņēmību”