Prezentācijas programmēšanai Pascal vidē. Ievads.

Šajā žurnālā atradīsiet vērtīgu un noderīgu informāciju savam darbam.

Mācību materiāli, uzdevumi un pārbaudes darbi latviešu valodā

Šajā kursā uzzināsiet visu par zinātniski pētniecisko darbu izstrādi.