Šajā vietnē atradīsiet informāciju par
  • kādai jābūt ZPD struktūrai
  • ZPD izstrādes posmiem
  • ZPD noformēšanas noteikumiem
  • ZPD aizstāvēšanas padomi