Informātika.
1.temats.
Matemātika 10.b klasei.
1.temats