Programma sniegs iespēju apgūt digitālā mārketinga pamatus, lai orientētos uzņēmuma digitālā mārketinga procesos un saprast uzņēmuma stratēģijas iespējamos pilnveidošanas virzienus, t.sk. Google Ads risinājumus un biznesa datu analīzes un vizualizācijas paņēmienus biznesa attīstībai. 

Uzzini vairāk
Piesakies