Course Image Profesionālā vācu valoda

Profesionālā vācu valoda

Profesionālā vācu valoda pavāru grupai ar mācību ilgumu 1,5 gadi. Mērķis: Attīstīt mutvārdu un rakstveida profesionālās vācu valodas prasmes ēdināšanas nozarē savu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai profesionālajā darbībā.
Course Image Valodas, kultūras izpratne un izpausmes

Valodas, kultūras izpratne un izpausmes

Mērķis: Pilnveidot sabiedrībā nepieciešamās starpkultūru zināšanas un prasmes, veicinot izglītojamā interesi un zinātkāri par valodām un starpkultūru saziņu, pilnveidojot izglītojamā profesionālās saziņas prasmes, izpratni par kultūru kā vērtību sistēmu, kultūras pastāvēšanas un darbības indikatoriem, spēju novērtēt kultūras sasniegumus, vēlmi attīstīt un spēju izmantot radošās prasmes, vēlmi ies…