Ekonomikas valsts olimpiādi 10.-12. klašu skolēniem rīko VISC sadarbībā ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti. 
Lai uzzinātu vairāk, atver Informatīvo ekonomikas olimpiāžu kursu. 
Pārējie kursi ir pieejami tikai skolēniem un skolotājiem, kas ir reģistrēti attiecīgajai olimpiādei.