Bioloģijas 38. valsts olimpiādes otrā (novadu, pilsētu vai novadu apvienību) posma dalībnieku saraksts

Šobrīd uz olimpiādi reģistrējušies: 2710


Aizkraukles novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ērika Baikova
2. Kristiāns Dimitrijevs
3. Megija Ermansone
4. Elīna Gabrāne
5. Aivis Armands Gorbačovs
6. Marta Kaķe
7. Rema Kalniņa
8. Liega Krasovska
9. Līva Markava
10. Krista Kristiāna Melnace
11. Viktorija Oblakova
12. Anastasija Prohoda
13. Kristiāna Rancāne
14. Vineta Valaine
15. Mārtiņš Virauskis
16. Artūrs Zastupņevičs

Aizkraukles novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Krista Kristiāna Bernoviča
2. Elīza Brūklena
3. Daniela Jaškova
4. Anna Krievāne
5. Pēteris Pavlovičs
6. Laura Timko
7. Anda Veikšāne
8. Ilva Viļuma
9. Eva Zvirgzdiņa

Aizkraukles novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ramona Barkāne
2. Ulvis Blathens
3. Lelde Eglīte
4. Laura Elīte
5. Lāsma Ermansone
6. Lauris Jankovskis
7. Rūta Liepiņa
8. Olafs Osītis
9. Mikus Saldovers
10. Laine Šarkuna

Aizkraukles novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Aija Andersone
2. Raivis Glāznieks
3. Lelde Hamriha
4. Lelde Kalniņa
5. Vendija Madara Kancāne
6. Elza Elizabete Liepiņa
7. Dace Osīte
8. Rihards Valts Ratkevičs
9. Aelita Zilgalve
10. Laura Zvirgzdiņa


Alūksnes novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Jolanta Cekule
2. Lelde Gabranova
3. Rasa Samanta Harjo
4. Karīna Harkina
5. Reina Iesaliņa
6. Elīna Kaktiņa
7. Ramona Kubulniece
8. Rihards Lācis
9. Solvija Ozoliņa
10. Samanta Šaļkova
11. Anita Skorodelova
12. Kristiāna Paula Šļivka
13. Krišjānis Stilve
14. Agnese Stradiņa
15. Kristers Tihomirovs
16. Emīls Vizulis

Alūksnes novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ieva Krēsliņa
2. Ernests Mednis
3. Kristīne Migunova
4. Anete Palma
5. Elīna Strazda

Alūksnes novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Annika Epnere
2. Reinis Karimovs
3. Diāna Klote
4. Krista Koliste
5. Līva Marta Roze
6. Anete Salmiņa

Alūksnes novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Silva Gradovska
2. Līga Gradovska
3. Veronika Irtiševa
4. Ilva Kristiāna Langrate
5. Maija Rozenberga
6. Žanis Vīksna


Amatas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Signija Betima Baranovska
2. Anete Cīrule
3. Kate Dilendorfa
4. Nikola Drēviņa
5. Seira Jēkabsone
6. Kristiāna Kalniņa
7. Melisa Kronberga
8. Justīne Liene Laumane
9. Sindija Līkuma
10. Elīna Millere
11. Sofija Novicka
12. Annija Ošiņa
13. Arta Pipcāne
14. Kristiāna Pogule
15. Dinija Pušķe
16. Andra Eva Riekstiņa
17. Agnis Salmiņš
18. Agnese Štimmere
19. Elēna Zeltiņa
20. Rītavs Žīgurs

Amatas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Monika Akmentiņa
2. Monika Blocka
3. Toms Niko Krūmiņš
4. Jūlija Postolati
5. Annija Sirlaka
6. Kristers Slavēns
7. Paula Diāna Šulca

Amatas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Maira Asare
2. Sintija Igaune
3. Helēna Lāpsele
4. Ilva Liepiņa
5. Rita Ozola
6. Madara Zaķe
7. Jēkabs Zommers

Amatas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Agija Baumane
2. Edgars Dapševičs
3. Alīna Šķestere-Kaša
4. Ričards Titovs
5. Rāmulis Žīgurs


Balvu novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Airita Agejeva
2. Megija Bordāne
3. Samanta Elizabete Cielaka
4. Agnese Ikstena
5. Kerija Jansone
6. Ilze Jermacāne
7. Dita Keiša
8. Lūcija Lazdiņa
9. Paula Ločmele
10. Egija Ločmele
11. Elija Logina
12. Kristiāna Logina
13. Mareks Maksimovs
14. Lāsma Mežale
15. Amanda Romka
16. Eva Spriņģe
17. Daniels Supe
18. Amanda Tutiņa
19. Matīss Zelčs
20. Edgars Zeļenovskis

Balvu novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Arīna Bistrova
2. Gvido Dokāns
3. Mairita Dukovska
4. Marika Graudumniece
5. Ieva Jurjāne
6. Andris Kudurs
7. Leo Liepiņš

Balvu novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ivanda Adata
2. Elvis Garais
3. Aivita Kļečetņikova
4. Samanta Kokoreviča
5. Agita Melberga
6. Madara Šļivka
7. Sanija Strumpe
8. Līva Supe

Balvu novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Arta Akmene
2. Reina Ambarova
3. Dace Baikova
4. Deniss Daņilovs
5. Sabīne Koniševa
6. Arturs Kuzmins
7. Ita Leišavniece
8. Dāvis Paramonovs
9. Annija Romāne
10. Agnese Supe
11. Virdžīnija Vīcupa


Bauskas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Raivo Auželis
2. Kārlis Banis
3. Krista Baranova
4. Amanda Broka
5. Elizabete Domokejeva
6. Santa Marija Kivriņa
7. Māris Līdaka
8. Ērika Sudarkina
9. Mārcis Teodors Upenieks
10. Laura Žižņauska
11. Raimonds Žoris

Bauskas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Karolīna Auziņa
2. Amanda Bernharde
3. Roberta Dadžāne
4. Kristiāna Paula Lībiete
5. Megija Luņģe
6. Roberts Raismans
7. Dagnija Saleniece
8. Artūrs Stīpnieks

Bauskas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Zanda Iesalniece
2. Elīza Kilbloka
3. Reinis Ozols
4. Melisa Upeniece

Bauskas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Endija Āboltiņa
2. Līva Druviņa
3. Lāsma Graumane
4. Annija Krikščūne
5. Aivita Moroza


Cēsu novads, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ajūna Aļeksejeva
2. Elīza Elizabete Bicāne
3. Daniels Dragūns
4. Katrīna Agate Eglīte
5. Sanita Jansone
6. Marta Laura Kleša
7. Vladislavs Kozlovs
8. Alise Līce
9. Elīza Marta Stangaine
10. Kārlis Micpaps-Vītols
11. Elizabete Oldermane
12. Linda Prokofjeva
13. Jānis Rakulis
14. Signe Ieva Reikmane
15. Laura Rozīte
16. Emīlija Kate Tomsone
17. Diāna Paula Upmale
18. Aleksandrs Volkovs
19. Kristiāns Zelčs

Cēsu novads, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ivo Auziņš
2. Stella Bērziņa
3. Dmitrijs Dmitrijevs
4. Heinrihs Eglīte
5. Alise Feldmane
6. Anete Gelsberga
7. Emīlija Krista Grava
8. Laura Grušina
9. Anita Ilze Gulbe
10. Baiba Jermolājeva
11. Adriāna Klaviniusa
12. Dāvis Krūmiņš
13. Rēzija Veronika Laumane
14. Audris Mihailovs
15. Timur Morozkov
16. Estere Muceniece
17. Miks Jānis Olte
18. Elīna Radziņa
19. Toms Rodins
20. Anete Rutka
21. Sindija Samohvalova
22. Ilona Upena
23. Toms Vaļkins
24. Lāsma Zaķe

Cēsu novads, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Herta Paula Ārgale
2. Elza Gārša
3. Andra Gloka
4. Eduards Gradovskis
5. Kalvis Kaļva
6. Melisa Kaškura
7. Beatrise Maija Krieviņa
8. Ēriks Kūlītis
9. Kristaps Martinsons
10. Agnese Anna Pastare
11. Elvis Pumpurs
12. Agnese Sarkane
13. Amanda Skovgārda Rasmussena
14. Dana Sproģe
15. Anna Tjumina
16. Laura Vitenburga

Cēsu novads, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Luīze Marta Alekseja
2. Arta Alksnīte
3. Līva Bērziņa
4. Mārtiņš Bērziņš
5. Roberts Rainers Cipe
6. Armands Kaņepe
7. Diāna Lelde Mateusa
8. Katrīna Mežkone
9. Kitija Puriņa
10. Aleksandra Tarasova
11. Rūdolfs Valdovskis


Daugavpils novads, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Veronika Bulaša
2. Artūrs Duntavs-Saunders
3. Laura Grigorjeva
4. Daniela Hrapāne
5. Ēvalds Ņikitins
6. Viktorija Panovska
7. Anastasija Poļakova
8. Sanita Prekele
9. Irina Sergejeva
10. Dina Soma
11. Olga Špoka

Daugavpils novads, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Tatjana Lukjanska

Daugavpils novads, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds

Daugavpils novads, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ņina Krasovska
2. Lāsma Rubine
3. Aigars Solims


Daugavpils pilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Eduards Beļnikovs
2. Paulīne Bindere
3. Tatjana Bogdanova
4. Diana Božko
5. Anna Kristiāna Dimante
6. Valdemārs Felcis
7. Maksims Fokins
8. Marija Gainutdinova
9. Anita Isajeva
10. Evelīna Jahimoviča
11. Alina Jerjomenko
12. Inese Karpova
13. Viktorija Ļahovska
14. Evija Medika
15. Violeta Nemenjonoka
16. Anastasija Paļčevska
17. Jana Popova
18. Elīna Rasčevska
19. Sergejs Rudenko
20. Ieva Siksaliete
21. Liga Teivāne
22. Alisa Turukova
23. Laima Unzule
24. Valērija Vaikule
25. Evelīna Valtere
26. Sofija Vasiļjeva
27. Anna Vavilova
28. Jeļizaveta Zalivanskiha
29. Dita Zubkovska
30. Arturs Zubovs

Daugavpils pilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Renata Barzdo
2. Diana Burakovska
3. Nikolajs Hasjuks
4. Alla Jacenko
5. Arianda Jonāne
6. Olga Kaļiņina
7. Evita Kokina
8. Anita Liepa
9. Vents Kristofers Lietavietis
10. Arnis Lociks
11. Nataļja Mališa
12. Olga Naumova
13. Arkādijs Nikolajevs
14. Liene Nitiša
15. Ligita Ostrovska
16. Anna Marija Petrakova
17. Evelīna Pivrika
18. Ilmārs Šķēls
19. Viktorija Soboļeva
20. Aleksandra Tulovska
21. Alisa Volkova

Daugavpils pilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Dagnija Ciematniece
2. Oksana Ešenvalde
3. Kristīne Grigorjeva
4. Dana Ivanova
5. Maksims Jurinovs
6. Diāna Konkina
7. Elīna Kononova
8. Līna Kuzņecova
9. Sergejs Lobanovs
10. Tatjana Mihailova
11. Nataļja Munduma

Daugavpils pilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Diāna Druse
2. Jekaterina Grigorjeva
3. Ksenija Jenbajeva
4. Darja Juhno
5. Anastasija Kaca
6. Vaclavs Korženevskis
7. Natālija Mihejeva
8. Natālija Novičenoka
9. Elvita Pundure
10. Tatjana Savicka
11. Raivis Valters
12. Jeļizaveta Voroņina
13. Stefānija Zaiceva


Dobeles novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Endijs Andersons
2. Amanda Bekere
3. Skārleta Dombrovska
4. Ieva Annija Eihmane
5. Linda Jakuboviča
6. Guna Una Jāzepa
7. Undīne Juhna
8. Lelde Krūmiņa
9. Anete Santa Legzdure
10. Marta Mazpreciniece
11. Linda Mešķe
12. Andris Saliņš
13. Evelīna Sprince
14. Kaspars Stalidzāns
15. Sinta Višņevska
16. Amanda Zandersone
17. Samanta Elīna Zīverte

Dobeles novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Artis Apinis
2. Elīna Berga
3. Iveta Čerņavska
4. Anastasija Ciesa
5. Gita Cīrule
6. Evija Dambrovska
7. Asnate Egle
8. Mārcis Eihmanis
9. Kārlis Janaitis
10. Krista Kristiāna Kristapsone
11. Zane Vītola

Dobeles novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Veronika Bubajeva
2. Katrīna Freimane
3. Kitija Lūcija Gristiņa
4. Artūrs Lapinskis
5. Liāna Signe Misule
6. Liliāna Roze
7. Arianna Todorova

Dobeles novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Rebeka Baltute
2. Kristiāna Bogdanoviča
3. Annija Deičmane
4. Elvisa Lambrekse
5. Laura Svilpe


Gulbenes novads, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ervīns Ābeltiņš
2. Daimona Artamonova
3. Matīss Baraņņikovs
4. Kristiāns Dzerkaļs
5. Georgs Gibala
6. Alvīne Ivanova
7. Raitis Krastiņš
8. Linda Ļapere
9. Erlends Lapiņš
10. Eduards Lapsa
11. Krista Misiņa
12. Dāvis Oņiskivs
13. Paula Paipala
14. Alise Prancāne
15. Kristīne Prockalova
16. Endijs Puļļa
17. Evelīna Vekšina
18. Niks Vilcāns
19. Artūrs Vincevičs
20. Evelīna Vinogradova

Gulbenes novads, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds

Gulbenes novads, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Reinis Beitiks
2. Edijs Rukmanis

Gulbenes novads, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Diāna Asatrjana
2. Katrīna Anna Dille
3. Gabriella Kallase
4. Rihards Lūkins
5. Arnis Žagata


Iecavas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Anna Ansone
2. Sintija Belruse
3. Digna Bringule
4. Anna Derkača
5. Mareks Enģelis
6. Dace Gasūne
7. Annija Elizabete Goldmane
8. Zane Gita Grase
9. Judīte Ivanova
10. Kristīne Juhņeviča
11. Jolanta Jurāne
12. Laima Kampa
13. Kristīne Kārkla
14. Eva Ķeruže
15. Nauris Klāviņš
16. Oļegs Kovaļovs
17. Anna Emīlija Onzule
18. Pīters Patriks Sprūds
19. Sebastians Štāls-Aploks
20. Kristīne Stankovska
21. Rūdolfs Agris Stilve
22. Valērija Trifonova
23. Lauris Vītoliņš

Iecavas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Lāsma Bugovecka
2. Samanta Ilguma
3. Nikola Ņikiforova

Iecavas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Iveta Ašmane
2. Sandijs Siliņš
3. Zane Sirmoviča
4. Laura Volfa

Iecavas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Mārtiņš Ansons
2. Toms Jaunzemis
3. Terēze Strode


Jēkabpils pilsēta un novadu apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Sandis Aldiņš
2. Alīna Bikauniece
3. Jevgeņija Bogdanova
4. Santa Boroduļina
5. Laura Krēsliņa
6. Liāna Krievāne
7. Artis Kupčs
8. Ralfs Daniels Midegs
9. Daniels Pavlovičs
10. Elīza Rēķe
11. Olga Šihovska
12. Toms Vecumnieks

Jēkabpils pilsēta un novadu apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Viktorija Boroduļina
2. Megija Borska
3. Linards Čevers
4. Viktorija Daņiļenko
5. Rolands Hartmans
6. Ļubova Hucanu
7. Dāvis Kalējs
8. Madara Lasmane
9. Aleksandra Ņikitina
10. Elīna Pašuna
11. Jānis Puriņš
12. Liene Salmiņa
13. Ieva Savicka
14. Sintija Sovane
15. Madara Spēka
16. Iļja Viļevka
17. Lelde Vītola

Jēkabpils pilsēta un novadu apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ieva Bekmane
2. Viktorija Grigorjeva
3. Madara Jugāne
4. Evija Kovrigo
5. Kārlis Levinskis
6. Anželika Lukjanova
7. Samanta Martuženoka
8. Elīna Mažeika
9. Diāna Mežaraupe
10. Egija Paslauska
11. Kristīna Ščablinska
12. Ilze Seglēre
13. Ivo Siņicins
14. Amanda Tropa
15. Egija Vaiņiute
16. Annija Vaivode

Jēkabpils pilsēta un novadu apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Niks Avišāns
2. Artūrs Bjalkovskis
3. Laura Briede
4. Mārtiņš Kalējs
5. Edijs Kauranens
6. Dmitrijs Lukašonoks
7. Ervīns Pavinskis
8. Artjoms Soboļevs
9. Kirils Veļikijs


Jelgavas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Austra Andersone
2. Diāna Birģele
3. Annija Brodere
4. Edgars Buls
5. Justīne Dižpētere
6. Natālija Dučkena
7. Dāvis Grandbergs
8. Egija Graudiņa
9. Elīna Grīnvalde
10. Toms Jauģietis
11. Nils Jaunsubrēns
12. Anna Landorfa
13. Indars Markots
14. Paula Muizinika
15. Tomass Neuss-Lucs
16. Valērija Radkeviča
17. Marks Sokolovs
18. Betija Srtupā
19. Signe Stepiņa
20. Tomass Reinis Tīss
21. Mareks Ūdris
22. Elīna Uzāne
23. Gunta Mairita Volmane

Jelgavas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Alvis Fiļimonovs
2. Namejs Kugrēns

Jelgavas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Lilija Dučkena

Jelgavas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Linda Dita Ābola
2. Dita Butnore
3. Marija Fjodorova
4. Lelde Jansone
5. Zlata Juņeviča


Jelgavas pilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Linda Laima Alsiņa
2. Krista Babrāne
3. Vladislavs Barkovskis
4. Viesturs Gedvils
5. Anželika Grakoviča
6. Ralfs Grickevičs
7. Valērija Ivanovska
8. Deniss Ļisnojs
9. Kims Petrovs
10. Darīna Pitkeviča
11. Ritvars Redko
12. Rihards Seržāns
13. Daniīls Stūris
14. Mikus Svikulis
15. Amanda Zvaigzne

Jelgavas pilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Raimonds Bojaruns
2. Jūlija Dmitrijeva
3. Artis Galvanovskis
4. Klinta Madara Greiliha
5. Krista Kristiāna Kijoneka
6. Renāte Leiņa
7. Elīza Elza Lipšāne
8. Anna Marija Mališkina
9. Mikus Krišs Novads
10. Mārtiņš Robežnieks
11. Milena Širokova
12. Kerolaina Stepe
13. Daņiils Veržbickis

Jelgavas pilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Agris Andersons
2. Edgars Batkovskis
3. Margarita Broša
4. Kristīne Ciemiņa
5. Ksenija Ērgle
6. Angelīna Gavrilova
7. Viesturs Liniņš
8. Polīna Lovkova
9. Madara Ratniece
10. Kitija Šķupele
11. Rimants Šveicars
12. Kirils Vedļa
13. Diāna Žogota

Jelgavas pilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Austra Laima Aprāne
2. Romans Ivaškevičs
3. Aleksandra Juhnēviča
4. Santa Lauva
5. Kitija Mināte
6. Sabīne Mizūne
7. Anna Petrova
8. Vita Plivča
9. Loreta Rozenfelde
10. Elīna Rūsa
11. Dāvis Šļumba
12. Jevgenijs Solomins
13. Gustavs Strautnieks


Jūrmalas pilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Pēteris Blūms
2. Viktorija Bosecka
3. Daniels Buls
4. Ērika Čumika
5. Edijs Dauģelis
6. Elizabete Grīnberga
7. Kārlis Grindulis
8. Vija Nāzere
9. Arturs Niedrītis
10. Konstantīns Novikovs
11. Roberts Orants
12. Viviāna Piliņa
13. Melānija Poča
14. Evelīna Priede
15. Andrejs Savkins
16. Grieta Siliņa
17. Sigita Šlēgele
18. Gunta Trumpela
19. Anna Vasiļjeva
20. Elizabete Veignere
21. Eva Visocka
22. Anitra Zīle
23. Alise Zvingule

Jūrmalas pilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Vitālijs Abramovskis
2. Jana Aizupe
3. Kristīne Baltpurviņa
4. Daniels Marks Heincis
5. Rihards Joksts
6. Jana Lesnevska
7. Roberts Leonārs Svarinskis

Jūrmalas pilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Marina Audrupe
2. Nikita Ivanovs
3. Aleksandra Kamenska
4. Reinis Kaparkalējs
5. Veronika Mahmudova
6. Monta Krista Pētersone
7. Rūdolfs Pļaviņš
8. Vladislavs Sinicins
9. Diāna Sloboda
10. Veronika Vasina

Jūrmalas pilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Viktorija Ansone
2. Elizabete Korule
3. Jevgēnijs Protopopovs
4. Ritvars Puriņš
5. Jūlija Puščina
6. Anete Elise Zodāne
7. Renārs Zommers
8. Linda Zvirbule


Kandavas novads, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Agnese Agapova
2. Emīls Baumanis
3. Rūdolfs Bērziņš
4. Raivo Jēčs
5. Krista Sendija Kasparoviča
6. Niks Kleinbergs
7. Marta Kreicberga
8. Besere Laura
9. Inga Ozoliņa
10. Rūdolfs Ozols
11. Vēsma Pētersone
12. Marta Šteinberga

Kandavas novads, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Sāra Dūniņa
2. Alise Fjodorova

Kandavas novads, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristiāna Krista Freimane
2. Agneta Koloda
3. Līva Lauma Truhņēviča

Kandavas novads, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Danuta Eva Bite
2. Ēriks Ieviņš
3. Ieva Krūzmane


Kokneses novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Beāte Beatrise Brūvere
2. Zane Čipāne
3. Samanta Djubina
4. Letīcija Janoviča
5. Jūlija Laurinaviča
6. Betija Ozola
7. Tatjana Petrovska
8. Elizabete Šuplinska

Kokneses novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Maikls Andriksons
2. Renāte Bojere
3. Violeta Grigorjeva
4. Sanija Sonora Jankovska
5. Diāna Priede
6. Renāte Zjukova
7. Elīna Zukule

Kokneses novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Dita Šteinfelde

Kokneses novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Juris Ernests Brūniņš
2. Armands Kravcevs


Krāslavas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Amanda Andžāne
2. Daniela Čapķeviča
3. Valērija Dubova
4. Anastasija Jacina
5. Aksels Juhna
6. Daiga Karpoviča
7. Viola Daniela Kiseļova
8. Jana Krauliša
9. Olga Kurakina
10. Rolands Lisenoks
11. Ilona Lukaševiča
12. Diāna Lukjanska
13. Veronika Mamedova
14. Pauls Nartišs
15. Airita Olehnoviča
16. Ilze Reča
17. Artis Rimša
18. Dana Solima
19. Līga Stepiņa
20. Madara Vineta Stivriņa
21. Aina Veličko
22. Agnese Viosna
23. Armands Zeiza

Krāslavas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristīne Andžāne
2. Oskars Barovskis
3. Jānis Magone
4. Iveta Rudka
5. Sintija Skerškāne

Krāslavas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Elvīra Jančevska
2. Jolanta Konstantinoviča
3. Dana Lukaševiča
4. Ilze Vidžupe
5. Jūlija Žuravļova

Krāslavas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Anželika Beikule
2. Diāna Bulavska
3. Aivars Dunskis
4. Jeļena Ozerska
5. Aiva Staņēviča
6. Dace Vigule


Kuldīgas novads, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Alise Alma Ābula
2. Rimants Balodis
3. Krišs Ernests Freibergs
4. Kristiana Kovaļevska
5. Sandra Larmane
6. Aleksis Plāts
7. Marta Pūpola
8. Daniela Reimane
9. Kristiāna Rozentāle
10. Liene Štorha
11. Andrejs Štrāls
12. Kintija Tīruma
13. Aivis Turluts
14. Venija Vīgante
15. Ričards Zariņš

Kuldīgas novads, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Lita Laine Maculēviča
2. Reičela Mieze
3. Ēriks Pētersons
4. Roberts Poriņš
5. Mikus Prenclavs
6. Oskars Šēlis
7. Sanija Smidberga

Kuldīgas novads, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Inga Birzniece
2. Marta Dupate
3. Gabriela Dūviņa
4. Inta Guļevska
5. Roberts Oskars Komarovskis
6. Anete Kramēna
7. Aigars Lastovskis
8. Ēriks Rudziks
9. Elvis Strauts
10. Agnese Zeidaka

Kuldīgas novads, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Laura Āboliņa
2. Līga Birzniece
3. Līva Luīze Bleive
4. Paula Grundmane
5. Kārlis Jēkabs Īvāns
6. Beāte Herta Kepša
7. Rihards Lūciņš
8. Asnate Matroze
9. Annija Ozoliņa
10. Beatrise Šmidberga
11. Ieva Zepa


Liepājas novadu apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Karīna Ahmaduļina
2. Kārlis Ārenieks
3. Diāna Bīmane
4. Ilva Bunka
5. Eduards Cērps
6. Mariss Čīma
7. Dace Dunaiska
8. Markuss Rihards Dzintars
9. Karīna Grante
10. Elīna Grudule
11. Sintija Gruškēvica
12. Marta Renāte Jērica
13. Krista Karlsone
14. Laura Ķere
15. Aldis Ķergalvis
16. Linda Kokoškina
17. Dāvids Lapiņš
18. Laura Alise Liepiņa
19. Ieva Lukaža
20. Sigita Marija Lukša
21. Zane Mamonova
22. Krista Mehaņikova
23. Vendija Miklāva
24. Madara Ozola
25. Anita Daniela Ozoliņa
26. Emīls Ozols
27. Laura Pirktiņa
28. Anželika Riško
29. Emīlija Sīle
30. Annija Auce Šinkeviča
31. Līva Kate Šmiukše
32. Sandija Sorokina
33. Kristers Tobers
34. Reinis Tumpelis
35. Kristiāna Vamze
36. Inga Vamze
37. Gintars Žagars

Liepājas novadu apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Annija Ansone
2. Kristiāna Auzniece
3. Jānis Dambergs
4. Agris Deduškevics
5. Selīna Krista Done
6. Jana Gundega Doniņa
7. Terēze Džabrailova
8. Alīna Ešenvalde
9. Una Kalendra
10. Endija Ķervija
11. Annija Muižniece
12. Elza Otaņķe
13. Ketija Pujāte
14. Kārlis Rozentāls
15. Diāna Šlangena
16. Karīna Šterna
17. Santa Taujēna
18. Dāvids Vorobjovs

Liepājas novadu apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Aiva Balcere
2. Evija Arita Brikmane
3. Aivita Brūvere
4. Valters Ceplenieks
5. Dinija Feldmane
6. Agnese Ģēģere
7. Kristīne Jansone
8. Loreta Krafta
9. Valērija Krasovska
10. Imants Meldris
11. Sandijs Mielavs
12. Elza Ozola
13. Helēna Rožlapa
14. Henrijs Silenieks
15. Simona Staņislavčika
16. Andrejs Teležis
17. Kārlis Zauers
18. Laura Ziemele
19. Ilze Zommere

Liepājas novadu apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Juris Aizezers
2. Elīna Eihlere
3. Anita Eine
4. Jānis Kampars
5. Karīna Kostjuka
6. Ojārs Meldris
7. Evita Melluma
8. Oskars Otaņķis
9. Ieva Ozola
10. Krista Petrevica
11. Laura Saulīte
12. Jekaterina Siļčukova
13. Elīza Stilve
14. Amanda Strēle
15. Dana Tihomirova
16. Elvis Vīgants


Liepājas pilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Igors Astrauskas
2. Diana Augule
3. Franciska Anna Beļāne
4. Izabella Džeriņa
5. Elza Indra Enkūzena
6. Jana Fiļippova
7. Patrīcija Frišmane
8. Angelīna Ivanova
9. Anastasija Ivanoviča
10. Elizabete Jansone
11. Elīna Jaščenko
12. Kirils Ļakiševs
13. Dāniels Makoveckis
14. Evelīna Mežennaja
15. Alberts Mihņenoks
16. Viktorija Molokoviča
17. Sara Ovsepjana
18. Kirils Protass
19. Danita Šķila
20. Dianisijs Smirnovs
21. Eduards Spāģis
22. Anna Paula Spriedēja
23. Marija Starovecka
24. Jūlija Šubane
25. Edīte Tučina
26. Aleksandrs Vabelis
27. Valērija Varakušina
28. Viktorija Vēsmiņa

Liepājas pilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Diāna Anna Audare
2. Matīss Briežkalns
3. Milļena Kuharuka
4. Alīna Kuprjašova
5. Ulrika Lanka
6. Viktorija Ļubicka
7. Viktorija Osipenko
8. Leonīds Pšonkins
9. Jānis Jēkabs Stieģelis
10. Valts Urbanovičs
11. Maija Ziemele
12. Marta Zūzane

Liepājas pilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Laura Monika Grauduža
2. Arturs Karaņevskis
3. Renāte Ķeire
4. Atis Krieviņš
5. Marģers Liepiņš
6. Daniels Markauss
7. Toms Mārtiņš Smilga
8. Anatolijs Moisejenko
9. Jeļizaveta Pahara
10. Katrīna Madara Stadgale
11. Marija Vikuļina

Liepājas pilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Anete Baltiņa
2. Germans Čičko
3. Jānis Kapenieks
4. Diāna Mikanova
5. Agneta Ormane
6. Amanda Razma
7. Dana Krista Rezņika
8. Katrīna Annija Ročāne
9. Roberts Šamanskis
10. Tatjana Šelajeva
11. Karīna Upska
12. Kristīne Vaitkus


Limbažu novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Lauma Aleksandra Auziņa
2. Ksendija Barkovska
3. Emīls Bērziņš
4. Laura Brīdiņa
5. Māris Cinis
6. Melānija Gulbe
7. Mareks Ipatovs
8. Paula Anna Ķēbere
9. Evelīna Krapivņicka
10. Mārcis Magone
11. Krista Muciņa
12. Guntis Puriņš
13. Rebeka Spriņģe
14. Klāvs Ivo Turkovs
15. Ance Vanaga

Limbažu novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ernests Horens Bisenieks
2. Undīne Kreitūze
3. Amanda Krūmiņa
4. Patrīcija Karlīna Roshofa
5. Reinis Ernests Rudzītis
6. Ozoliņa Tabita
7. Ritvars Zālītis

Limbažu novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ričards Kauliņš
2. Aksels Roberts Zirnis

Limbažu novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Amanda Ozoliņa
2. Alise Švarca
3. Egīls Zaķis


Līvānu novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Elvis Ancāns
2. Laima Apele
3. Matīss Baļčūns
4. Ieva Isoda
5. Ariadna Ivanova
6. Ritvars Kažoks
7. Annija Lūse
8. Sandis Mauriņš
9. Ilmārs Mežaraups
10. Lāsma Neiceniece
11. Edijs Ņērbulis
12. Kitija Osīte
13. Justīne Ozoliņa
14. Kaspars Vilnis Petrovskis
15. Sanda Pilace
16. Dāvis Razdovskis
17. Daniela Rimeicāne
18. Dāvids Rubens
19. Līga Semjonova
20. Skaidris Skutelis
21. Jekaterina Šmakova
22. Rebeka Strode
23. Aleksandra Ušakova

Līvānu novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Mārīte Balgalve
2. Santa Bigāte
3. Ādams Arvo Brūvers
4. Āris Kārklis
5. Anna Mariņaka
6. Ilze Paegle
7. Alesja Petrova
8. Anete Skrimble

Līvānu novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Viktorija Calpanova
2. Diāna Calpanova
3. Raitis Černovs
4. Pāvels Filatovs
5. Jevģēnijs Grigorjevs
6. Sanita Gutāne
7. Jeļizaveta Korotkova
8. Oskars Luksts
9. Mārtiņš Rubļevskis
10. Megija Šede
11. Jogita Slesarenoka
12. Nauris Utnāns

Līvānu novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Edīte Bigāte
2. Ilze Buceniece
3. Mairis Iesalnieks
4. Radislavs Kuzmins
5. Veronika Pavlova


Ludzas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Valērija Abakšina
2. Anastasija Afanasjeva
3. Sandis Čerņavskis
4. Kristīne Doroškeviča
5. Gļebs Grigorjevs
6. Maksims Kairovs
7. Agnese Kalvīte
8. Ērika Kuzmina
9. Luīze Laizāne
10. Agnese Leitāne
11. Edvīns Mekšs
12. Ilze Nagle
13. Aivita Nalivaiko
14. Emīlija Petinene
15. Sigita Pundure
16. Linards Sadovskis
17. Linda Šaļapina
18. Nika Steimakova
19. Pāvels Stepanovs
20. Anastasija Voitčenko

Ludzas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Armands Čižiks
2. Anastasija Golubeva
3. Daniels Gorbačovs
4. Sanita Grahoļska
5. Laine Greta Grahoļska
6. Ksenija Jakušenko
7. Kristers Krišāns
8. Daina Mandrikina
9. Linda Mičule
10. Daira Poikāne
11. Mihails Popovs
12. Arvis Šmats
13. Arvīds Šroms
14. Artūrs Šroms
15. Vladislavs Terehovs
16. Evita Tuča

Ludzas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Alise Bleive
2. Ksenija Dobrovolska
3. Agita Igaune
4. Vadims Jegorovs
5. Aigars Luckāns
6. Rimants Metlāns
7. Samanta Nalivaiko
8. Annija Piterāne
9. Līga Romancāne
10. Tsira Tolordava
11. Lauris Vonogs
12. Sintija Zatlere

Ludzas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Sandra Bule
2. Jāzeps Kemze
3. Germans Kņazjuks
4. Māris Lapšovs
5. Linda Martinsone
6. Ingus Martinsons
7. Ekaterina Pashanina
8. Daniela Silicka
9. Vita Trone


Madonas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Eduards Zigfrīds Aveniņš
2. Nadīne Barkāne
3. Artūrs Biķernieks
4. Esmeralda Etele Burkeviča
5. Elvis Eriņš
6. Gaisma Gurska
7. Aleksejs Jekimovs
8. Rihards Kaņepe
9. Kristaps Kartenbeks
10. Arvīds Lukševics
11. Markuss Mačukāns
12. Dairis Mežvinskis
13. Megija Rauza
14. Elīna Reire
15. Sandis Rošāns
16. Katrīna Rubule
17. Undīne Saleniece
18. Sabīne Skeranska
19. Emīlija Solovjeva

Madonas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Zane Bodniece
2. Raivo Bruģis
3. Krists Janiselis
4. Andra Kalniņa
5. Krišjānis Kucins
6. Anna Marija Livmane
7. Rita Miķelsone
8. Arnolds Švauksts
9. Reinis Veikšāns
10. Kaspars Ziediņš

Madonas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Rebeka Birziņa
2. Krista Elksnīte
3. Diāna Rone
4. Evija Rudzīte
5. Nadīna Stirniniece
6. Monta Vereba
7. Ričards Vēveris
8. Sintija Zepa

Madonas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Māris Bazulis
2. Evita Dumerāne
3. Lauma Iesalniece
4. Ance Maija Kampe
5. Paula Kaufelde
6. Baiba Ķevere
7. Alise Ozoliņa
8. Renāte Saulīte
9. Elvis Saulīts
10. Arvis Spuriņš
11. Helmuts Vanags


Ogres novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Henrijs Augšpuls
2. Megija Augustāne
3. Kitija Balode
4. Raivis Bērziņš
5. Jānis Birkmanis
6. Valērija Bobrova
7. Ernests Valts Circenis
8. Romāns Deņisovs
9. Kristofers Ermiņš
10. Elvita Gavre
11. Marija Viktorija Gavriļenko
12. Ksenija Gorelova
13. Marika Grandāne
14. Melisa Grišāne
15. Sandis Homenko
16. Valērija Lučija Ignatjeva
17. Jānis Kauliņš
18. Ariana Krasiļščikova
19. Maksims Kudeikins
20. Laura Lazdiņa
21. Līga Lilija Leska
22. Jānis Līdums
23. Madara Lipiņa
24. Agris Dāvis Mednis
25. Margarita Morozova
26. Santa Ozerska
27. Rūdolfs Pētersons
28. Sintija Priedīte
29. Santa Rauska
30. Indra Rudzīte
31. Konrāds Rudzītis
32. Edgars Sažins
33. Katrīna Šeikina
34. Edgars Šiherins
35. Dāvis Skudra
36. Jānis Strods
37. Elīna Trence
38. Vincents Gustavs Vilcāns
39. Amanda Zariņa

Ogres novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Paula Apsīte
2. Linda Luīze Barbare
3. Ņikita Binders
4. Dāvis Klāvs Caune
5. Signe Dātava
6. Krista Klesmane
7. Beāte Ločmele
8. Evija Anna Nusberga
9. Jana Travkina
10. Ada Vītoliņa
11. Loreta Luīze Zaķe

Ogres novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Agnija Apine
2. Agnese Apsīte
3. Zīle Ašmane
4. Santa Balaša
5. Lāsma Madara Bedikere
6. Līga Bērziņa
7. Linda Brēmere
8. Sindija Grīsle
9. Zane Kampa
10. Vita Konopecka
11. Ivars Laicāns
12. Linda Narutaviča
13. Lāsma Padedze
14. Agnese Pastare
15. Undīne Piterniece
16. Linda Sažina
17. Jevģenijs Sokolovs
18. Vitālija Šveca

Ogres novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Gerda Fišere
2. Zinaida Griščenko
3. Beāte Grīva
4. Evita Janberga
5. Aleksandrs Jerkunovs
6. Alise Jonāte
7. Emīls Kazulis
8. Kristofers Krembergs
9. Sintija Liepiņa
10. Māris Lilavs
11. Gita Dita Miezīte
12. Laura Naumova
13. Rinalds Onckulis
14. Ieva Ozolniece
15. Agnese Reķe
16. Anastasija Roddate
17. Mārtiņš Saulīte
18. Edgars Sprukts
19. Diāna Vaidere
20. Beāte Vasioleka
21. Kristīne Vilciņa


Pierīgas novadu apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Katrīna Anevica
2. Anastasija Babarikina
3. Emīls Bērziņš
4. Rolands Bračs
5. Līva Lote Briede
6. Dāvis Dejus
7. Anna Fiļipenoka
8. Diāna Fjodorova
9. Elizabete Kaudze
10. Ričards Kaupužs
11. Evija Kļava
12. Kaiva Prūse
13. Madara Smeltere
14. Katrīna Smeltere
15. Toms Tālbergs

Pierīgas novadu apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ilze Barone
2. Samanta Homiča
3. Annija Kaņepēja
4. Roberts Pugačovs
5. Veronika Solovjova
6. Petra Zeltiņa

Pierīgas novadu apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristofers Tomas Borovskis
2. Artūrs Bumbieris
3. Nikola Krista Ivanova
4. Līva Luīze Jonāne
5. Elza Elīza Kalniņa
6. Aleksandrs Marks Krusts
7. Kristers Rihards Ozols
8. Sarmīte Poga
9. Anna Raita
10. Rinalds Seržants

Pierīgas novadu apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Laura Čerāne
2. Stefānija Dubra
3. Niks Ričards Goldiņš
4. Ričards Griezītis
5. Roberts Gurtiņš
6. Vladislavs Ķiveļevs
7. Māris Kudrjašovs
8. Ilze Lūkina
9. Alise Podziņa
10. Marina Seļezņova
11. Ēriks Teteris


Preiļu novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Dmitrijs Artjomovs
2. Atis Balodis
3. Jurģis Bruzguls
4. Agija Burmeistere
5. Jānis Ciematnieks
6. Margarita Džeriņa
7. Elvita Fjodorova
8. Anete Haritonova
9. Deniss Kirilovs
10. Līga Klibā
11. Karīna Kovaļova
12. Ieva Mozule
13. BARKOVSKA NADEŽDA
14. Līga Naidenoka
15. Rasma Ormane
16. Anna Marija Rudzīte
17. Anžela Skačkova
18. Ieva Sparāne
19. Rūdis Šteimaks
20. Aleksandra Stepanova
21. Ivanda Stolipina
22. Elīza Strode
23. Lūcija Vaivode
24. Elga Vaivode

Preiļu novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Liena Gasiņa
2. Jānis Jukšs
3. Kristīne Karpova
4. Vineta Kažemāka
5. Žaklīna Kivleniece
6. Anastasija Kuzmenko
7. Sintija Lakovska
8. Zigmārs Lozda
9. Karīna Makrjakova
10. Lauma Reliņa
11. Lauma Tumašova
12. Evija Vaivode
13. Ilva Valdone

Preiļu novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ausma Dzerkale
2. Ilze Egle
3. Alise Lutinska
4. Laura Neiceniece
5. Santa Prikule
6. Ruslana Rudenko
7. Kristiāna Skutele
8. Zanda Šoldre
9. Laura Voitiņa

Preiļu novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Laima Givoina
2. Laila Givoina
3. Aija Juhneviča
4. Aleksis Kostrickis
5. Agnese Lukjanova
6. Guntis Mauriņš
7. Ginta Meikulāne
8. Marina Skačkova
9. Kristīne Timofejeva
10. Natālija Vilcāne
11. Rūta Vucāne


Rēzeknes novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Diāna Ameļko
2. Dina Beleviča
3. Santa Bilinska
4. Enija Dervenika
5. Toni Anželo Fernandes
6. Ineta Gritāne
7. Žanis Kilaitis
8. Jeļizaveta Klimanova
9. Žanis Lācis
10. Baiba Medinika
11. Aleksandrs Mironovs
12. Nikolajs Semenecs
13. Emija Verčinska
14. Elvita Vilka
15. Katerina Volkova
16. Sabīne Vovere
17. Eduards Zariņš

Rēzeknes novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Sidnija Kalvāne
2. Viktorija Kovaļonoka
3. Marina Ksendzova
4. Jānis Lamašs
5. Lilija Orlova
6. Aija Urtāne
7. Liāna Zeltiņa

Rēzeknes novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kārlis Barkāns
2. Anastasija Bistrova
3. Laura Čeire
4. Sintija Justele
5. Kristīne Laizāne
6. Evija Laizāne
7. Santa Lempa
8. Viktorija Piziča
9. Dmitrijs Plops
10. Ervīns Sprindžs

Rēzeknes novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Diāna Drozdova
2. Ainis Jaudzems
3. Marija Kaļiņina
4. Inga Kruste
5. Margarita Plops
6. Katrīna Štikāne
7. Agnese Strucka


Rēzeknes pilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ieva Ameļčenkova
2. Ernests Grabusts
3. Ksenija Madžule
4. Iveta Anda Munda
5. Linda Novika
6. Līga Pentjuša
7. Deņiss Pridāns
8. Aelita Skromule
9. Jūlija Strogonova
10. Deņiss Surikovs
11. Viktorija Timakova
12. Jūlija Tumanovska
13. Evelīna Vasarāja
14. Egija Vēvere
15. Baiba Zeltiņa

Rēzeknes pilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Baiba Batare
2. Olga Davidova
3. Dina Gražule
4. Ņikita Janovs
5. Austris Mazurs
6. Lada Ņičipurova
7. Marta Pekša
8. Dins Pujats
9. Laura Rakova
10. Samanta Rutka
11. Vera Smirnova
12. Ieva Svikle

Rēzeknes pilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Anna Drobiševska
2. Aija Gudkova
3. Karīna Ivanova
4. Ilja Ivanovs
5. Valērija Jonikāne
6. Bernards Kudiņš
7. Elizabeta Lohova
8. Ervīns Malahovskis
9. Serafima Nizimindinova
10. Emīls Timofejevs

Rēzeknes pilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Marianna Grebeņuka
2. Antons Maksimovs
3. Ruslans Matvejevs
4. Armands Ostrovskis
5. Violetta Paramonova
6. Germans Roslovs
7. Anna Rudakova
8. Sanita Spriņģe
9. Reinholds Švarcs
10. Edgars Tarvids


Rīgas Centra rajons, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Amanda Andersone
2. Līva Araka
3. Elvita Auziņa
4. Reinis Gailītis
5. Edgars Gaisiņš
6. Klāvs Galviņš
7. Līna Nerina Gludiņa
8. Kārlis Matīss Gross
9. Elīna Kaire
10. Krista Kristiāna Kozure
11. Kārlis Krēsliņš
12. Madara Krēziņa
13. Anna Lasmane
14. Nils Lurie
15. Luīze Lūse
16. Una Martušanska
17. Elizabete Māziņa
18. Poļina Orlova
19. Marija Ostrovska
20. Jete Anna Puriņa
21. Beate Rubine
22. Rūdolfs Skuja
23. Mārtiņš Strazdiņš
24. Viktorija Trifanova
25. Marianna Urvanceva
26. Rūdolfs Zeitmanis
27. Signe Roberta Zeltiņa
28. Ēriks Kārlis Zvilna

Rīgas Centra rajons, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ksenija Berjozkina
2. Anete Biķe
3. Annija Asnate Čekstere
4. Kristiāna Dzenīte
5. Marta Frišfelde
6. Gundega Gangnusa
7. Polina Godunova
8. Santa Grinvalde
9. Māris Kiseļovs
10. Sabīne Kristone
11. Edvīns Ļahs
12. Nadīna Lasmane
13. Linda Lielbriede
14. Andrejs Makarovs
15. Laura Osipāne
16. Marks Ponomarjovs
17. Dārta Frančeska Rikarde
18. Elza Marta Ruža
19. Everita Annemarija Samuša
20. Mārtiņš Sarvuts
21. Arturs Sergejevs
22. Kristaps Eduards Šerps
23. Tīna Šipkēvica
24. Anastasija Solodjankina
25. Selīna Paula Sproģe
26. Ludvigs Šteinbergs
27. Kristīne Tenisa
28. Agnese Upīte
29. Noela Valdovska
30. Pauls Valdovskis
31. Deniss Vasiļenko
32. Lūcija Vērdiņa
33. Agnija Vintiša

Rīgas Centra rajons, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Agnese Apsīte
2. Kristaps Arkliņš
3. Maira Bauere
4. Eduards Bērziņš
5. Rūdolfs Bērziņš
6. Reinis Cirpons
7. Mārtiņš Dzenītis
8. Mihails Džondžua
9. Anastasija Gricenko
10. Sandris Gulbis
11. Jānis Iesalnieks
12. Undīne Kobitjeva
13. Uko Kokņevičs
14. Maija Ločmele
15. Eduards Osis
16. Georgijs Ostaņevičs
17. Aiva Ozoliņa
18. Kristiāna Plāte
19. Rūdolfs Pogodins
20. Ingus Jānis Pretkalniņš
21. Rihards Puplovskis
22. Kirils Reihs
23. Andrejs Rieksts
24. Laura Ramona Rozīte
25. Gatis Saknītis
26. Matīss Šņukuts
27. Anastasija Sprudzāne
28. Toms Elvijs Šusts
29. Kirils Visokinskis
30. Sergejs Žahovskis

Rīgas Centra rajons, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Anrijs Kristians Ābele
2. Aleksandra Boikova
3. Jānis Bremanis
4. Evita Casno
5. Darja Černova
6. Irina Česnokova
7. Dārta-Elizabete Emuliņa
8. Beatrise Elizabete Gustsone
9. Markuss Gūtmans
10. Leons Gverždis
11. Ludmila Hrižanovska
12. Kristīne Kozlova
13. Gimburga Kristīne
14. Rihards Lapsa
15. Andris Mančass
16. Loreta Miļuna
17. Germans Murins
18. Maija Olšteina
19. Kirills Ponomarjovs
20. Ksenija Priladiša
21. Raimonds Rainskis
22. Diāna Riņģe
23. Elizabete Ruvinska
24. Eduards Salenieks
25. Evelīna Stepiņa
26. Aleksandrs Šumskis
27. Ksenija Tarasova
28. Ņikita Trojanskis
29. Miks Ušerovskis
30. Kaspars Vandāns
31. Darja Zimakova
32. Krists Žukovskis
33. Arina Žuravļova


Rīgas Kurzemes rajons, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Sofija Balode
2. Sofja Belova
3. Emīls Rūdolfs Bērtiņš
4. Terēze Brence
5. Rūdis Cebulis
6. Kristiāna Dzenīte
7. Olga Gaidele
8. Anastasia Gladkova
9. Eduards Golubevs
10. Darja Gostilo
11. Mārtiņš Grinfelds
12. Yaraslau Hryhaliun
13. Jana Jahvarova
14. Edijs Janno
15. Igors Jefremovs
16. Arturs Jirgensons
17. Suzana Klepere
18. Katrīne Elizabete Kluce
19. Elza Elena Lavčinovska
20. Linarts Līcis
21. Marta Livzeniece
22. Līva Lūse
23. Ksenija Masļakova
24. Sintija Mikše
25. Artjoms Mirzojans
26. Nikita Mollers-Prohorovs
27. Anna Motmillere
28. Kristaps Naglis
29. Georģijs Ņikoļins
30. Katrīna Novkunska
31. Kate Lauma Orbidāne
32. Olga Ošeniece
33. Regīna Ozoliņa
34. Maksims Pučinskis
35. Areta Pudule
36. Eduards Rjabojs
37. Nikola Rozenberga
38. Maksims Rudakovs
39. Anastasija Ševčenko
40. Viktorija Sirotina
41. Dmitrijs Sokolovs
42. Katarīna Spale
43. Dans Štaermans
44. Leons Stankevičs
45. Diāna Stonoga
46. Karina Timerbulatova
47. Maija Madara Ulmane
48. Terēze Urbāne
49. Katrīna Utāne
50. Elizabete Vegnere
51. Kirills Vīksne
52. Viktorija Zamkovaja
53. Roberta Zariņa

Rīgas Kurzemes rajons, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Vladislavs Agejevs
2. Deniss Artemjevs
3. Sandra Bērziņa
4. Elīza Buka
5. Alise Drozdova
6. Anastasija Golobokova
7. Mārtiņš Gustavs Gūtmanis
8. Karīna Elīze Jātniece
9. Kristiāns Kalvāns
10. Jekaterina Kočetkova
11. Jegors Lukjaņenko
12. Dana Mičule
13. Darja Ņikuļšina
14. Arsenijs Nitijevskis
15. Gundega Ose
16. Aleksandrs Ostrovskis
17. Aleksandrs Šamanovs
18. Artjoms Ščerbaks
19. Boriss Smirnovs
20. Laura Spēlmane
21. Amanda Spore
22. Ksenija Stojane
23. Selga Sanda Stūris

Rīgas Kurzemes rajons, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Sergejs Ablamonovs
2. Elizabete Bārtule
3. Elza Birbele
4. Mihails Buņins
5. Arturs Čerkass
6. Marija Čučaļina
7. Beāta Denisa
8. Elīna Ellere
9. Vladislava Gavare
10. Aleksejs Holodovs
11. Anastasija Metlova
12. Kristīne Okuņkova
13. Jekaterina Ševčenko
14. Anastasija Skorodelova
15. Ronalds Toms Sondors
16. Aleksandra Sorokina
17. Anna Sorokina
18. Deniss Šuvalovs
19. Emīls Vālbergs
20. Jānis Kristaps Vasiļonoks,

Rīgas Kurzemes rajons, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Anastasija Balašova
2. Elīna Čumakova
3. Gatis Duncis
4. Darja Golubeva
5. Kristina Iskorostenska
6. Dainis Ivanovs
7. Aleksandrs Kazimirenko
8. Everita Krūma-Mudele
9. Aleksandra Macuļeviča
10. Kristaps Muskeits
11. Annija Romanovska
12. Tatjana Šaņko
13. Marina Šlegelmilha
14. Arturs Smilškalns
15. Anna Štauere
16. Anna Marija Voloncēviča
17. Elizabete Marta Zaharāne


Rīgas Latgales priekšpilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Laura Astrauska
2. Lilija Banceviča
3. Viktorija Blumberga
4. Jana Boļmante
5. Nikola Brauča
6. Monika Brenčeva
7. Laura Bukēviča
8. Vlada Čeļadina
9. Georgijs Davidjans
10. Laura Dortāne
11. Agnese Dzenīte
12. Jeļizaveta Griškova
13. Evelīna Haite
14. Milena Hmeļņicka
15. Marks Isajevs
16. Deniss Ivanovs
17. Pavels Ivanovs
18. Edvards Jansons
19. Jekaterina Jevtejeva
20. Bernārs Kažoks
21. Laura Kezika
22. Gabriela Kļaviņa
23. Anastasija Konkina
24. Viktorija Korotkova
25. Katrīna Lūcija Kovaļova
26. Tatjana Krasnoščoka
27. Madara Krūmiņa
28. Viktorija Ļahova
29. Zane Liepiņa
30. Sabīne Liepniece
31. Anna Lukovenko
32. Ada Mandžgaladze
33. Gļebs Medvedevs
34. Roza Minajeva
35. Antonijs Ozerovs
36. Vladimirs Panavass
37. Anastasija Pereļota
38. Aleksandrs Petrovs
39. Elizabete Rebezova
40. Leonids Rozins
41. Anastasija Šalajeva
42. Laura Siliņa
43. Ņikita Skļarenko
44. Andrejs Smirnovs
45. Veronika Šukajeva
46. Viktorija Sungaila
47. Jana Šverna
48. Igors Tatarinovs
49. Jekaterina Troca
50. Artem Ubaidullaev
51. Boriss Verbickis

Rīgas Latgales priekšpilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Harijs Aleksandrovs
2. Anastasija Avdeviča
3. Iļja Belovolovs
4. Diāna Jačmeņeva
5. Emīlija Jaksa
6. Karine Jegiazarjana
7. Aleksejs Judins
8. Sadija Kadira
9. Gints Kaņepītis
10. Anna Krapivina
11. Maksims Kuzmins
12. Vladislavs Ļebedevs
13. Dominika Lucenko
14. Margarita Maksimova
15. Jegors Maļejevs
16. Viktorija Masļeņņikova
17. Darja Nasibullina
18. Karina Ostrovska
19. Arina Palamarčuka
20. Mārtiņš Plikšs
21. Aleksejs Saraps
22. DARJA SEĻICKA
23. Anna Stepanova
24. Anastasija Tumiloviča
25. Ričards Viļumsons
26. Oļegs Zašibajevs

Rīgas Latgales priekšpilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Jēkabs Aksiks
2. Ance Bārzdiņa
3. Antons Basovs
4. Nelli-Viktorija Berezovska
5. Justina Demba
6. Diana Draguneviča
7. Valērija Dzirgause
8. Anars Gadžibalajevs
9. Vladislava Gricaja
10. Marija Griņāviča
11. Andrejs Gromovs
12. Anastasija Guseva
13. Nellija Hamane
14. Marija Ivanova
15. Nataļja Jakovļeva
16. Marija Karaja
17. Beāte Krūmiņa
18. Iļja Markins
19. Anna Mihailovska
20. Laura Nebija
21. Aļona Norvile
22. Viktors Patjoha
23. Marta Putka
24. Darja Rakitina
25. Kristīne Romanovska
26. Elīna Semeņenko
27. Marija Stepanoviča
28. Aleksandrs Šurs
29. Oskars Švedovs
30. Anastasija Zeņakina
31. Dmitrijs Zotovs

Rīgas Latgales priekšpilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Daniils Aleksandrovs-Moisejs
2. Artēmijs Balkins
3. Līvija Bukovska
4. Alexander Bykov
5. Artjoms Čeburaškins
6. Marija Davigora
7. Artūrs Edelmans
8. Anna Frančuka
9. Jūlija Gedroviča
10. Aleksandra Grigorjeva
11. Viktorija Gudakovska
12. Andriana Ivančika
13. Artjoms Ivanovs
14. Anete Kalniņa
15. Paula Kalniņa
16. Viesturs Krūmiņliepa
17. Sabīne Kuprovska
18. Luīze Latgale
19. Elizabete Krista Liepiņa
20. Anastasija Martinsone
21. Tatjana Morozova
22. Deniss Nalivajko
23. Artjoms Novickis
24. Aleksandrs Oborins
25. Katerīna Osinoveca
26. Diāna Polgina
27. Kirils Putimcevs
28. Jeļizaveta Rukosujeva
29. Sņežana Tarasova
30. Aida/Aida Teijubova/Teyyubova
31. Jana Timaka
32. Jevgeņijs Timoščenko
33. Valērija Titova
34. Inga Tkačenko
35. Gabrielė Vaineikytė
36. Karina Vasiļevska
37. Ināra Vincāne
38. Jekaterina Zolotenkocva


Rīgas Vidzemes priekšpilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ričards Marks Aizbalts
2. Jeļizaveta Akišina
3. Olesja Anpilogova
4. Sofija Astratova
5. Daniil Averchenko
6. Iļja Baženovs
7. Ieva Bebriša
8. Edgars Beķeris
9. Boneta Bērziņa
10. Kalvis Bērziņš
11. Kims Caunītis
12. Elizabeta Ana Čebotariova
13. Rūdolfs Cepurnieks
14. Daniels Dārziņš
15. Gabriela Dilāne
16. Santa Eglīte
17. Elza Eglīte
18. Filips Freimanis
19. Alīna Gaile
20. Megija Kate Gertnere
21. Artūrs Grosbergs
22. Linda Ginta Guka
23. Hanna Marta Hansone
24. Jekaterina Hrunova
25. Diāna Ivanajeva
26. Marija Ivanova
27. Diana Ivanova
28. Veronika Ivanova
29. Herta Elīna Jansone
30. Anna Anastasija Jansone
31. Evita Januškeviča
32. Luīza Jaroša
33. Māra Jaudzeme
34. Antra Kacena
35. Edvards Kalniņš
36. Liena Kāpiņa
37. Emīlija Kaprāle
38. Anna Karamiševa
39. Alina Karjakina
40. Paula Kellija
41. Vilija Ķipure
42. Katrīna Ķīse
43. Katrīna Marija Konošenoka
44. Staņislavs Kurašs
45. Nika Kutuzova
46. Jānis Lācis
47. Mihails Lazarevs
48. Luīze Lieģe
49. Luīze Līva Liepiņa
50. Luīze Lote Liepiņa
51. Dāvis Lukjanskis
52. Sigita Elza Lukstiņa
53. Evita Malnača
54. Mārtiņš Meikstums
55. Oļesja Millere
56. Loreta Motte
57. Kristīne Nagle
58. Anna Niedra
59. Jānis Rikardo Očoa-Nīcgale
60. Valērija Oļehno
61. Sofija Oseļska
62. Ilija Osipovs
63. Paula Ozoliņa
64. Margarita Pašņina
65. David Pjavčenko
66. Amanda Popena
67. Anželika Putniņa
68. Pēteris Putniņš
69. Deniss Puzirevs
70. Olavs Rāciņš
71. Darja Reuta
72. Marija Rodionova
73. Violeta Romanova
74. Jūlija Rumjanceva
75. Vladimirs Ščigoļevs
76. Jūlija Šeļepeņa
77. Keita Smalkā
78. Kirils Sokolovs
79. Milana Solomatina
80. Irīna Sorokina
81. Diāna Spaska
82. Anete Paula Stakinova
83. Anastasija Stepanova
84. Marija Štrauha
85. Mihails Strods-Vavilovs
86. Dita Laura Svārpstone
87. Jana Treščinska
88. Marija Valta
89. Čečeleva Viktorija
90. Rūdis Vilsons
91. Agnese Aleksandra Vinņikova
92. Beāte Vītola
93. Sofija Voroncova
94. Anastasija Vovere
95. Aleksandra Zaharkēviča
96. Anita Zālīte
97. Nameda Zelle

Rīgas Vidzemes priekšpilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Paula Patrīcija Adukone
2. Evelīna Baumane
3. Rūdis Bebrišs
4. Dāniels Beļajevs
5. Artjoms Blažko
6. Elza Briuka
7. Anžeļika Čugunova
8. Miļena Dile
9. Valērijs Dobrins
10. Poļina Golubova
11. Marija Gūtmane
12. Elīna Gžibovska
13. Anastasija Ignatoviča
14. Maija Ivanova
15. Valērija Januševa
16. Megija Melānija Karjusa
17. Lība Klepecka
18. Alina Kornišova
19. Aleksandrs Arsenijs Kravčenko
20. Frančeska Tīna Kursīte
21. Raivis Mārtiņš Kuzņecovs
22. Artemijs Lappo
23. Estere Latiševiča
24. Anna Maculeviča
25. Katrīna Nagle
26. Artjoms Panfilovs
27. Margarita Parhomenko
28. Reinis Pauļuks
29. Romans Pavļenko
30. Karīna Prazdnova
31. Dana Šamrova
32. Arina Samsonova
33. Germans Saveļjevs
34. Marija Škuļtecka
35. jana Smirnova
36. Haralds Kārlis Šternbergs
37. Ieva Stoldere
38. Santa Strapcāne
39. Sofija Strutinska
40. Sanda Svipsta
41. Aneta Tarasova
42. Marija Tjurina
43. Jana Valaine
44. Dana Veismane
45. Aleksandra Zagrebeļnaja

Rīgas Vidzemes priekšpilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Adrija Andersone
2. Līva Anspuka
3. Arina Bondareva
4. Aleksandrs Čižikovs
5. Jeļizaveta Dergačova
6. Linda Feldmane
7. Ignats Fjodorovs
8. Elīna Grigorjeva
9. Elīna Laura Huhka
10. Daniela Kameņecka
11. Andris Kamergrauzis
12. Elizabete Kandere
13. Jūlija Kibjaro
14. Denis Klyshko
15. Raivis Kokins
16. Anna Krasikova
17. Estere Lapiņa
18. Ričards Lapoško
19. Matīss Locāns
20. Veronika Maizenberga
21. Andrejs Markovs
22. Artūrs Mazarevičs
23. Anna Santa Ozoliņa
24. Paula Peredistaja
25. Alise Pokšāne
26. Ingus Ramats
27. Marija Ribakova
28. Vadims Sakins
29. Annete Salmane
30. Dana Savicka
31. Maksims Ščerbuks
32. Anastasija Skriļova
33. Baiba Beāte Šleja
34. Kristiāna Šulte
35. Aleksis Teivāns
36. Angeļina Tiščuka
37. Laura Valle
38. Viktorija Vereteņņikova
39. Aļina Zazdravniha

Rīgas Vidzemes priekšpilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristiāna Āboliņa
2. Kristīne Apsēna
3. Roberts Berķis
4. Milāna Bloha
5. Dina Bloha
6. Anastasija Čaplijeva
7. Annija Marta Cvetkova
8. Kristians Draguns
9. Krišjānis Dzirnieks
10. Viktorija Galīte
11. Ieva Marija Gedžūte
12. Poļina Gorbunova
13. Raimonda Grabe
14. Dāvids Gurevičs
15. Anna Januškeviča
16. Anastasija Javorska
17. Laura Līvija Kļava
18. Nikita Klimovs
19. Anna Regīna Knoka
20. Ksenija Korotkova
21. Kristiāns Kosītis
22. Katrīna Kupča
23. Aleksejs Kuzņecovs
24. Kārlis Andrejs Lācis
25. Elizabete Laiviņa
26. Ilze Lisovska
27. Nensija Līvmane
28. Laura Maškanceva
29. Kaspars Neiders
30. Edijs Ostapko
31. Anita Ozoliņa
32. Aleksandra Paņina
33. Ansis Pauliņš
34. Jēkabs Pavlovskis
35. Ksenija Putāne
36. Emīlija Reimane
37. Paula Elvīra Robežniece
38. Laura Rudzika
39. Laura Salmane
40. NELLA SERGEJEVA
41. Anna Svikša
42. Ričards Tauriņš
43. Aleksejs Timčenko
44. Monta Treijere
45. Načiket Tripathi
46. Alisa Uzariņa
47. Liene Vaivode
48. Edīte Voliņeca
49. Sabīna Žavtkēviča
50. Sabīne Žilinska
51. Olga Zozule
52. Marks Zujevs


Rīgas Zemgales priekšpilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Aļina Alova
2. Brigita Andersone
3. Alija Baltruma
4. Laura Luīze Beloglazova
5. Reinis Birznieks
6. Nikolais Degtjarjovs
7. Darja Demeņeva
8. Emīls Demidovs
9. Emīlija Dravante
10. Evelīna Elere
11. Polina Gaļiča
12. Rūdolfs Golubovs
13. Simona Grandsberga
14. Elizabete Viola Jankovska
15. Reinis Jirgens
16. Elīza Kalniņa
17. Anita Kočote
18. Artūrs Krasnoluckis
19. Vsevolods Kuļevs
20. Lelde Elizabete Kusiņa
21. Gļebs Ogorodņiks
22. Marija Ovlaščenko
23. Laima Laine Pinkovska
24. Melisa Plikšķe
25. Toms Rūdelis
26. Kārlis Siders
27. Anna Marija Sumrova
28. Ņikita Teļnovs
29. Agnese Urbāne
30. Loreta Laine Vanaga
31. Kristafers Zeiļuks
32. Artūrs Zemzāle

Rīgas Zemgales priekšpilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Anna Bogačova
2. Ieva Bušaite
3. Daniels Dravants
4. Rūdolfs Egle
5. Elizabete Gžibovska
6. Valērija Ivanova
7. Marija Luīze Kalēja
8. Vanesa Kasadžikova
9. Marta Krūmiņa
10. Edvards Viljams Krūziņš
11. Vladislava Kurtukova
12. Vjačeslavs Matvejevs
13. Ričards Ņedosvitnijs
14. Jānis Romāns
15. Kristaps Salnājs
16. Mihails Šatļikovs
17. Zahars Selivanovs
18. Raimonds Siliņš
19. Estere Strautmane
20. Kristaps Tirzītis
21. Maksims Trišins
22. Iolanta Tugarinova
23. Laura Tutāne

Rīgas Zemgales priekšpilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Erīna Akmene
2. Dāvis Auziņš
3. Karīna Bagāta
4. Jekaterina Bikova
5. Sabīne Bogdanova
6. Inga Bušaite
7. Lauris Čevers
8. Dāvis Dūcis
9. Paula Gurejeva
10. Violeta Hrapane
11. Ērika Kaktiņa
12. Jana Kassaliete
13. Elīna Kauliņa
14. Artemijs Krimovs
15. Elīna Lāce
16. Laura Maslovska
17. Aleksandrs Petrovs
18. Veronika Prokopoviča
19. Patrīcija Raibarte
20. Evita Roponena
21. Jūlija Ruba
22. Kirils Savčuks
23. Elīza Savicka
24. Katerina Volkova

Rīgas Zemgales priekšpilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Anna Babņejeva
2. Linda Belova
3. Sergejs Davidovičs
4. Oskars Kaļva
5. Aleksandra Kuzmina
6. Gajane Margarjana
7. Juliāns Morozovs
8. Alise Mužaite
9. Jānis Dāvis Osipovs
10. Guna Pētersone
11. Agnese Rudzīte
12. Mihails Šaripovs
13. Jeļena Saveļjeva
14. Artūrs Šilaks
15. Edgars Siliņš
16. Staņislavs Šinkarevs
17. Mārtiņš Starķis
18. Milana Trusova
19. Diāna Vidronoka
20. Austra Zuševica


Rīgas Ziemeļu rajons, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Agate Akere
2. Vladislavs Balmasovs
3. Kristaps Pauls Biezais
4. Terēza Biezaite
5. Elizabete Celmiņa
6. Marta Dambe
7. Elīna Fainveice
8. Anastasija Ivaņņikova
9. Vadims Jegorovs
10. Paula Kasperaviča
11. Laura Liepiņa
12. Margarita Ļitovkina
13. Viktorija Loiko
14. Marija Maļinovska
15. Sāra Maslakova
16. Marija Miloserdova
17. Aleksejs Naumovs
18. Antons Nikogosjans
19. Elizabete Paļonova
20. Alans Paučs
21. Laima Purmale
22. Darja Rudņicka
23. Elīna Savicka
24. Dārta Sirmā
25. Olga Surgante
26. Ņikita Toločkovs
27. Kristīne Laura Vavutkina
28. Paula Marija Vimba
29. Nelda Zauere

Rīgas Ziemeļu rajons, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ernests Tomass Auziņš
2. Evelīna Bebre
3. Karīna Čerņika
4. Tatjana Cvetkova
5. Elizabete Eltermane
6. Agate Freiberga
7. Anna Glorija Gobiņa
8. Diana Golubeva
9. Anna Indričāne
10. Jekaterina Iškova
11. Renāte Karjavčenko
12. Lenarts Keomegi
13. Germans Korns
14. Gerda Miezere
15. Sandis Migla
16. Milēna Novožilova
17. Roberts Pavlovskis
18. Valērija Roškova
19. Elīna Savčenko
20. Viestards Kristiāns Vīgants
21. Sabīne Rasa Vīra
22. Alise Voroncova

Rīgas Ziemeļu rajons, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Beatrise Amoliņa
2. Veronika Boikova
3. Anastasija Bujaka
4. Oksana Fedosejeva
5. Romāns Klišāns
6. Viktorija Kļiševiča
7. Laine Ļeonova
8. Sofija Matisone
9. Kristaps Mednis
10. Agneta Elizabete Meikšāne
11. Kristīne Mogiļevceva
12. Ksenija Nikolajeva
13. Valērijs Nikolajevs
14. Fēlikss Oļeiņiks
15. Ksenija Poliščuka
16. Ņikita Puškins
17. Agnese Ričika
18. Marta Līva Spriņģe
19. Krista Marija Etele Tingbranda

Rīgas Ziemeļu rajons, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Laura Avotiņa
2. Ivans Jānis Binders
3. Jeļizaveta Bļinova
4. Marija Bobrova
5. Nadežda Brujeva
6. Iveta Dzīvīte
7. Anastasija Fedotova
8. Helēna Freijere
9. Anda Garole
10. Polina Golubeva
11. Juris Jurāns
12. Ksenija Kaļāne
13. Roberta Kirste
14. Anna Ķīse
15. Edmunds Dariāns Krops
16. Anastasija Kulika
17. Pāvels Laganovskis
18. Olga Laverko
19. Jete Lazdāne
20. Jūlija Malko
21. Jelizaveta Narodicka
22. Jana Ozola
23. Jevgēnijs Pustovits
24. Olga Rogoženko
25. Ļubova Šamova
26. Lelde Adele Skabarniece
27. Ketija Ungailo
28. Annija Ušacka
29. Signe Vadone
30. Lauris Agnis Vintišs
31. Daniils Žukovs


Salaspils novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Vladislavs Avsjuks
2. Laura Bokta
3. Evalds Filipavičs
4. Jevgeņijs Grigorjevs
5. Krista Kristiāna Iļjina
6. Vladislavs Jerins
7. Olga Judina
8. Agnese Miķelsone
9. Jekaterina Ņekrilova
10. Laura Plēpe
11. Annamarija Pumpura
12. Agnese Rituma
13. Renāte Spēka
14. Džeina Stoģe
15. Marija Šukalo
16. Vladislavs Temirjovs
17. Viola Turlo
18. Līva Vavžika
19. Artis Venskus
20. Maksims Žbanovs
21. Rūdolfs Zunde

Salaspils novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Sabīne Beļska
2. Viktorija Golubeva
3. Edvīns Judins
4. Anastasija Kuzmina
5. Valdis Lapo
6. Maksims Ļiskins
7. Vineta Santa Margeviča
8. Laura Enija Meirāne
9. Katrīna Prūse
10. Ramona Ratsepa
11. Marina Šaško
12. Maksims Škarpovs
13. Maksim Skryabin
14. Annija Skudra
15. Sindija Šmite
16. Margarita Šteņa
17. Vairis Stramkalis
18. Zane Stūre
19. Rebeka Tamaša

Salaspils novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Paula Augule
2. Darija Degtjareva
3. Valērija Gaļicka
4. Kristiāna Laila Lazdiņa
5. Ieva Maldupa
6. Renārs Ozoliņš
7. Evita Kristiāna Pušpure
8. Veronika Rakova
9. Madara Rakšte
10. Elīza Saulīte
11. Katrīna Siliņa
12. Anna Alīsija Tararuja
13. Sabīne Vaivodiša
14. Roberts Vīksne
15. Sindija Žedane

Salaspils novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristaps Bružāns
2. Alesija Gavrilova
3. Polina Gromatovich
4. Alina Hudicka
5. Iļja Jegorovs
6. Anastasija Marija Kafanova
7. Kaspars Lapa
8. Anna Mihaļkova
9. Kirils Mjasojedovs
10. Aleksandra Ņevidomska
11. Margarita Nikonova
12. Pāvels Pecevičs
13. Rihards Saksis
14. Sabīne Sīka
15. Dita Sisene
16. Artūrs Stafanovičs
17. Vladislavs Nauris Strogonovs
18. Anna/Anna Tarnavska/Tarnavskaya
19. Aleksandrs Vasiļjevs
20. Armands Zelčs


Saldus novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Harijs Pēteris Broks
2. Matīss Buls
3. Vanesa Luīze Didze
4. Beāte Dīriņa
5. Madara Druvaskalna
6. Dana Gakute
7. Edgars Eduards Hoveckis
8. Sofija Ivanova
9. Kristiāna Jansone
10. Annija Kliemane
11. Adriāna Klints
12. Krista Kristiāna Koreņika
13. Laura Lemkena
14. Līva Kristiāna Lukaša
15. Reinis Madžulis
16. Vendija Orehova
17. Ingija Laine Piļicka
18. Jānis Polis
19. Renāte Roze
20. Amanda Sabecka
21. Samanta Seņko
22. Antra Siliņa
23. Marta Sproģe
24. Elīna Štencele
25. Rinalds Strazdiņš
26. Elizabete Vasiļevska
27. Ance Vecgrāve
28. Sorenta Zaneriba

Saldus novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kitija Holšteine
2. Emīlija Kramēna
3. Līva Mankus
4. Keita Mieme
5. Paula Simsone
6. Jeļena Sušinska
7. Kristiāna Švaža
8. Alīna Vdovina

Saldus novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Linda Ābele
2. Annija Jansone
3. Klāvs Konrāds
4. Sandis Lagzdiņš
5. Elīza Šaule
6. Niks Tamsons
7. Aleksandrija Vilaite
8. Sanita Andželika Ziediņa

Saldus novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Mārtiņš Andersons
2. Aiga Andriekus
3. Anete Ansberga
4. Līga Apermane
5. Rūta Arāja
6. Arita Dembovska
7. Krista Groskaufmane
8. Inessa Maag
9. Edijs Memgaudis
10. Marta Milta
11. Alise Ose
12. Alīna Simonova
13. Anete Smeile
14. Uldis Upenieks


Siguldas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Liene Beāte Arnicāne
2. Paula Brakša
3. Pauls Daugulis
4. Andželika Gladkova
5. Renāte Grudule
6. Niklāvs Kadiķis
7. Māris Maikls Mitrevics
8. Riglinda Paegle
9. Elizabete Estere Putniņa
10. Anna Klaudija Putniņa
11. Robins Reins
12. Reinis Rocēns
13. Alise Anna Stīpniece
14. Rūdolfs Aleksandrs Strods
15. Annija Vītoliņa

Siguldas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristaps Bruners
2. Didzis Būmanis
3. Madis Ciglis
4. Ingus Kurzemnieks
5. Katrīna Lauga
6. Justīne Timermane

Siguldas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Samanta Baumane
2. Edgars Daugulis
3. Laura Kalniņa
4. Paula Līva Matuzeviča
5. Liene Ose
6. Haralds Ozols
7. Patrīcija Stelmaka
8. Vanessa Turkupole
9. Megija Vainorjus

Siguldas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ernests Elberts
2. Teodors Kerimovs
3. Valts Krūmiņš
4. Linda Ločmele
5. Elīza Ilze Malceniece
6. Aiga Vespere
7. Liāna Žitkova


Smiltenes novads, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Elīza Būda
2. Rigonda Buša
3. Līga Gavare
4. Anžela Halilova
5. Rainers Hermanovskis
6. Elīza Kaupe
7. Roberts Juris Kvelde
8. Elisa Laganovska
9. Emīls Lapiņš
10. Evija Miķelsone
11. Una Selīna Muižniece
12. Laura Sīkā
13. Grieta Stīpniece
14. Beāte Velpe
15. Gunda Vilka
16. Evija Zaļā
17. Edmunds Zālītis

Smiltenes novads, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Madara Māra Grigore
2. Dita Grīsle
3. Jana Marta Ivanovska
4. Kristīne Ķikute
5. Karmena Džastīna Marcinkēviča
6. Reinis Putrālis
7. Elīna Skopāne

Smiltenes novads, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kārlis Brikmanis
2. Annija Cunska
3. Laura Dauka
4. Sandra Jaundžeikare
5. Lauma Kalnkambere
6. Krista Ķelpa
7. Elīna Lanka
8. Nelda Neilande
9. Linards Ozols
10. Laura Savicka
11. Dita Trijēce
12. Zane Zeldere

Smiltenes novads, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Annija Albertiņa
2. Eva Alhimoviča
3. Elīna Elizabete Baranovska
4. Nelda Dinga
5. Džūlija Jātniece
6. Pēteris Kaupe
7. Ēriks Ralfs Matulis
8. Tīna Nulle
9. Evita Rīdere
10. Agate Zobena


Talsu novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Elizabete Liza Āboliņa
2. Amanda Andersone
3. Ingus Bogdanovs
4. Sandis Braunfelds
5. Keita Buta
6. Anna Damberga
7. Dāvis Derķevics
8. Helēna Emerberga
9. Niklāvs Kārlis Eņģelis
10. Līza Paulīne Finke
11. Jānis Freibergs
12. Evelīna Laila Gegerniece
13. Matīss Gleglu
14. Evelīna Kasjaņenko
15. Paula Kļaviņa
16. Evelīna Jana Kozuba
17. Jolanta Krūmiņa
18. Krista Lipšāne
19. Melānija Maurere
20. Jānis Osis
21. Nannija Pētersone
22. Rinalds Raivo Romanovskis
23. Elīna Štauere
24. Renāte Strazdiņa
25. Inga Tračuka
26. Marta Luīza Treimane
27. Nils Upners
28. Rihards Jānis Vaivods
29. Laura Vigante

Talsu novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Rūta Amstere
2. Sintija Marta Antmane
3. Laima Bērziņa
4. Monta Blumberga
5. Beāte Freimane
6. Kristaps Gražinskis
7. Mārtiņš Grunte
8. Salvis Karols
9. Luanda Miķelsone
10. Estere Sīpliņa
11. Helēna Elza Smilgaine
12. Kristiāna Sniedziņa
13. Dārta Valdemāre

Talsu novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Sofija Aveniņa
2. Kārlis Brinkmanis
3. Kerija Grudkina
4. Evelīna Ķiršakmene
5. Agate Kniploka
6. Paula Kučinska
7. Dana Lāce
8. Janete Mikitiņeca
9. Līga Sidere
10. Ralfs Spirga
11. Līga Vecbērza
12. Lelde Veinberga

Talsu novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Reinis Buneris
2. Anna Cimoška
3. Linda Dišlere
4. Selīna Grīnvalde
5. Dana Gulbe
6. Samanta Mertena
7. Renārs Mičulis
8. Santa Madara Neilande
9. Dita Elīna Sila


Tukuma novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Nora Brakmane
2. Toms Fišers Blumbergs
3. Annija Gleizupa
4. Krišs Grunte
5. Kristiāns Jakubovskis
6. Viktorija Jurča
7. Laura Laurita Ķergalve
8. Paulīna Leimane
9. Aiva Līdaka
10. Mārtiņš Lorencs
11. Paula Mihailova
12. Karina Miļča
13. Reinis Mitenbergs
14. Artis Muktupāvels
15. Megija Neilande
16. Laura Poļanska
17. Guna Prokopčika
18. Megija Puriņa
19. Nikola Smeltere
20. Madara Tomele
21. Sabīne Trapāne
22. Pāvels Volkonovskis

Tukuma novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Artūrs Agapovs
2. Juris Jānis Dātavs
3. Rihards Gudzs
4. Līga Lielmane
5. Linda Muceniece
6. Ieva Pētersone
7. Madara Rače
8. Beatrise Luīze Revina
9. Helēna Skuja
10. Rūta Regīna Tauriņa

Tukuma novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Anastasija Gorišnaja
2. Līva Kalniņa
3. Kristīne Ķirse
4. Elvita Penka
5. Santa Pone
6. Linda Reinholde
7. Andrejs Tarasenko
8. Anna Zara

Tukuma novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Karīna Čudare
2. Laura Helmane
3. Maija Laugale
4. Daiga Helēna Litvina
5. Elza Marcinkeviča
6. Līga Siljāne
7. Toms Tauriņš
8. Sarma Volanska


Valkas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Alise Bašķe
2. Kārlis Gaigals
3. Amanda Grundmane
4. Zanda Esmeralda Markova
5. Laura Rasputnaja
6. Edgars Skrastiņš

Valkas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Rūdolfs Baumanis
2. Gusts Svens Pētersons

Valkas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Jurģis Mežulis
2. Ginters Juris Vehi

Valkas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Anastasija Kraukle
2. Gunārs Sīka


Valmieras pilsēta un novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Elza Līna Andersone
2. Ieva Bērziņa
3. Liene Ciguze
4. Māris Cīrulis
5. Laura Dičeva
6. Sonora Dubrovska
7. Jānis Paulis Dzirkalis
8. Lenora Anna Gorska
9. Elza Grīva
10. Gustavs Kalnāre
11. Venija Kalniņa
12. Dairis Krasovskis
13. Dace Lenša
14. Elizabete Ločmele
15. Samanta Mušperte
16. Adrians Netlis
17. Danīls Ņikiforovs
18. Sabīne Ošiņa
19. Sabīne Rumba
20. Kārlis Krišjānis Rusmanis
21. Raimonds Šīrants
22. Anna Tiščenko
23. Sandija Vasiļjeva
24. Madara Vīre
25. Zane Zāģere
26. Laura Zamuele
27. Diāna Zariņa
28. Oskars Zariņš
29. Monta Žibojēdova

Valmieras pilsēta un novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ieva Bērziņa
2. Norberts Dukurs
3. Samanta Engere
4. Jana Goida
5. Artūrs Ķelpe
6. Sindija Kezika
7. Klāvs Matīss Krievs
8. Daniela Krista Langina
9. Anastasija Mamedbekova
10. Karīna Melbārde
11. Krišs Pinkulis
12. Renārs Roķis
13. Savelijs Suharževskis
14. Kintija Šulte
15. Jūlija Veremeja
16. Alise Vimba
17. Elza Zane Zirne

Valmieras pilsēta un novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Agne Čākure
2. Barba Ilva Cimdiņa
3. Kitija Cīrule
4. Laima Anna Dalbiņa
5. Karīna Davletšina
6. Nils Alberts Heniņš
7. Elīna Jātniece
8. Ivita Mockus
9. Elīza Ance Muska
10. Diāna Nummure
11. Demija Pleša
12. Šaiena Elija Pole
13. Kristīne Siksaliete
14. Zanda Laura Šķiņķe
15. Anna Skrastiņa
16. Elīza Spurdziņa
17. Rebeka Tetere
18. Krista Kristīne Timčuka
19. Kecija Vatuļina
20. Baiba Vebruāle

Valmieras pilsēta un novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Jānis Berkolds
2. Rebeka Baiba Jukāma
3. Elīza Aleksandra Kūkoja
4. Mikus Dāvis Liepiņš
5. Lauma Elza Miezīte
6. Egija Miška
7. Zanda Undīne Ozola
8. Anna Rasa
9. Daniela Stoša
10. Gustavs Vīksne
11. Andris Vītiņš
12. Kitija Zēmele


Ventspils pilsēta un novads, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Leons Ālītis
2. Jēkabs Rihards Ansons
3. Toms Apermanis
4. Sandis Auziņš
5. Lāsma Bite
6. Evija Blumberga
7. Artis Botters
8. Huverts Bože
9. Sabīne Briede
10. Ivonna Buka
11. Rodrigo Būmeisters
12. Sintija Čerņavska
13. Sintija Dmitrijeva
14. Renāte Dravniece
15. Tīna Ekmane
16. Reinis Freibergs
17. Elza Goba
18. Jūlija Gurinoviča
19. Rita Hamstere
20. Karīna Histjajeva
21. Veronika Ivanova
22. Edgars Jansons
23. Mārtiņš Dāvis Jembergs
24. Karina Jevņeviča
25. Roberts Kačans
26. Paula Kukle
27. Ēriks Kuzņecovs
28. Elza Lagzdiņa
29. Lauris Lerhs
30. Pāvels Mihailovs
31. Līva Ose-Kolosova
32. Marija Pavlukovica
33. Toms Mariss Pilverts
34. Anna Marija Potāpova
35. Laura Priede
36. Elizabete Priedoliņa
37. Jānis Princis
38. Annika Radele
39. Jeļizaveta Rjabinkova
40. Dāvids Rjabovs
41. Gerda Tomsone-Kizeva
42. Laura Trablika
43. Roberts Uļjāns
44. Karīna Vintere
45. Valērija Višņauskaite
46. Krista Kristiāna Zēberga

Ventspils pilsēta un novads, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Jana Bogmale
2. Dmitrijs Borodovskis
3. Jolanta Žaklīna Dudone
4. Angelika Kiprojeva
5. Kristiāna Klestrova
6. Ņikita Kovaļovs
7. Kristīne Kunkule
8. Ņikita Leščišins
9. Viestards Vents Litavnieks
10. Darja Mihailova
11. Inese Mitenberga
12. Tīna Nulle
13. Sabīne Pozdņakova
14. Dāvis Pūliņš
15. Artjoms Sidleckis
16. Kristiāna Slukina
17. Artūrs Sokolovskis
18. Elīna Stepanova
19. Amanda Rūta Vieško
20. Amanda Vinciune

Ventspils pilsēta un novads, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Roksolana Amarova
2. Agate Anna Auziņa
3. Liāna Bergere
4. Marika Daila Birzniece
5. Linda Celma
6. Marks Fiļippovs
7. Ņikita Gorbunovs
8. Marija Ivanova
9. Anželika Ivanova
10. Jānis Langbergs
11. Irina Ļapunova
12. Elizabete Leigute
13. Veniamīns Mironovs
14. Poļina Novikova
15. Artis Reinholds
16. Fēlikss Rūmnieks
17. Emīlija Alise Šefanovska
18. Krista Šēniņa
19. Una Gabriēla Zelča-Vuškāne

Ventspils pilsēta un novads, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Inka Oriana Aukam
2. Imants Bebris
3. Dārta Bože
4. Edgars Cebaks
5. Marta Cērpa
6. Arta Eglīte
7. Kārlis Raimonds Eniņš
8. Ginta Girgensone
9. Daniils Grics
10. Krista Grundule
11. Melisa Gūtmane
12. Gunita Jankovska
13. Emīls Kalugins
14. Diana Karabača
15. Evita Annamarija Klemence
16. Karina Kovaļčuka
17. Roberts Kukainis
18. Sabīne Luīze Lazdiņa
19. Māra Lode
20. Ketija Mačtama
21. Anastasija Miščurina
22. Sintija Nīce
23. Diāna Krista Puriņa
24. Aleksandrs Tjuļeņevs
25. Maksims Vasins