Bioloģijas 37. valsts olimpiādes otrā (novadu, pilsētu vai novadu apvienību) posma dalībnieku saraksts

Šobrīd uz olimpiādi reģistrējušies: 2505


Aizkraukles novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Linda Arbidāne
2. Ansis Avotiņš
3. Inga Berezovska
4. Egita Bite
5. Elīza Brūklena
6. Linards Čevers
7. Artūrs Draka
8. Harijs Mencendorfs
9. Pēteris Pavlovičs
10. Miļena Perfiļjeva
11. Elvis Piterāns
12. Ieva Tkača
13. Iluta Upelniece
14. Jānis Vīksna
15. Ilva Viļuma

Aizkraukles novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ramona Barkāne
2. Ulvis Blathens
3. Lāsma Ermansone
4. Terēze Jakundoviča
5. Edgars Kampe
6. Rūta Liepiņa
7. Renārs Lipenītis
8. Olafs Osītis
9. Laine Šarkuna

Aizkraukles novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Aija Andersone
2. Raivis Glāznieks
3. Lelde Hamriha
4. Lelde Kalniņa
5. Elza Elizabete Liepiņa
6. Dace Osīte
7. Rihards Valts Ratkevičs
8. Laura Zvirgzdiņa

Aizkraukles novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Annija Dīce
2. Dāvis Gorbačovs
3. Viktorija Harlana
4. Lauma Jakovele
5. Kaspars Kažmērs
6. Līva Kopāne
7. Karīna Korsaka
8. Samanta Lāce
9. Arita Rizga
10. Romāns Seļezņovs
11. Konstantīns Siņica


Alūksnes novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Toms Arbidāns
2. Inese Bērtiņa
3. Una Bērziņa
4. Alise Linda Borince
5. Ieva Krēsliņa
6. Kristīne Migunova
7. Agate Mūrniece
8. Anete Palma
9. Līga Puzule
10. Dainis Rižkins
11. Reinis Rubins
12. Elīna Strazda
13. Maikls Stubailovs
14. Evelīna Tetere
15. Inta Umure
16. Samanta Virse

Alūksnes novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Reinis Karimovs
2. Krista Koliste
3. Līva Marta Roze

Alūksnes novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Roberts Āboliņš
2. Dana Dzilna
3. Silva Gradovska
4. Līga Gradovska
5. Veronika Irtiševa
6. Ilva Kristiāna Langrate
7. Maija Rozenberga
8. Valdemārs Timofejevs
9. Žanis Vīksna

Alūksnes novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Nadīna Bērtulsone
2. Artūrs Kalašņiks
3. Elīza Kozilāne
4. Jānis Stūrītis
5. Arvīds Veigners
6. Kristiāns Vlads
7. Jūlija Vorobjova


Amatas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Danute Bērziņa
2. Anna Paula Čiraka
3. Elvis Dapševičs
4. Dmitrijs Dmitrijevs
5. Kristiāns Gaspersons
6. Emīlija Krista Grava
7. Aleksandra Hiļčuka
8. Toms Niko Krūmiņš
9. Rēzija Veronika Laumane
10. Miks Jānis Olte
11. Dāvis Jānis Pipirs
12. Jūlija Postolati
13. Elīna Radziņa
14. Pēteris Ronis
15. Annija Sirlaka
16. Kristers Slavēns
17. Kristiāna Annija Spirģe
18. Paula Diāna Šulca
19. Toms Vaļkins
20. Elvita Žurova

Amatas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Maira Asare
2. Sintija Igaune
3. Helēna Lāpsele
4. Rita Ozola
5. Vita Skosa
6. Madara Zaķe
7. Jēkabs Zommers

Amatas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Agija Baumane
2. Edgars Dapševičs
3. Arta Glāzere
4. Madara Mūrmane
5. Megija Simsone
6. Ričards Titovs
7. Rāmulis Žīgurs

Amatas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Brenda Beķere
2. Elvita Potapova
3. Alise Smilga
4. Rēzija Zvaigzne
5. Ringolds Zvaigzne


Balvu novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Arīna Bistrova
2. Agris Bužs
3. Mairita Dukovska
4. Alīna Fjodorova
5. Zanda Fjodorova
6. Marika Graudumniece
7. Andris Kudurs
8. Samanta Leitāne
9. Agita Matule
10. Roberts Pavlovskis
11. Valdis Slišāns
12. Ieva Šmate
13. Jeļena Vasiļjeva
14. Ieva Vizule
15. Kristiāna Zizlāne

Balvu novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Elvis Garais
2. Aivita Kļečetņikova
3. Agita Melberga
4. Lauma Šamkina
5. Līva Supe

Balvu novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Arta Akmene
2. Reina Ambarova
3. Kitija Bičko
4. Deniss Daņilovs
5. Dailis Langovskis
6. Ita Leišavniece
7. Agnese Nikandrova
8. Dāvis Paramonovs
9. Virdžīnija Vīcupa

Balvu novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Andris Čubars
2. Gita Daukste
3. Beāte Graudumniece
4. Evija Kitova
5. Elvis Krivišs
6. Sindija Lose
7. Sergejs Petrovs
8. Mārtiņš Štāls
9. Nils Vanags
10. Kristiāna Žeikare


Bauskas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Karolīna Auziņa
2. Amanda Bernharde
3. Annemarija Čaikovska
4. Mārtiņš Čerļenoks
5. Roberta Dadžāne
6. Adriāna Frišmane
7. Arturs Jānis Krūmiņš
8. Marta Kursiša
9. Kristiāna Paula Lībiete
10. Megija Luņģe
11. Emīls Purgailis
12. Roberts Raismans
13. Sindija Rusaja
14. Dagnija Saleniece
15. Gvido Seļiverstovs
16. Evija Uškure

Bauskas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Reinis Ozols

Bauskas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Annija Krikščūne
2. Aivita Moroza

Bauskas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Alise Aglinska
2. Anta Donerblica
3. Annija Varkale


Cēsu novads, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Džesika Iliāna Aļeksejeva
2. Ivo Auziņš
3. Heinrihs Eglīte
4. Alise Feldmane
5. Laura Grušina
6. Anita Ilze Gulbe
7. Baiba Jermolājeva
8. Dāvis Krūmiņš
9. Audris Mihailovs
10. Timur Morozkov
11. Anete Rutka
12. Sindija Samohvalova
13. Pauls Valdovskis
14. Lāsma Zaķe
15. Uldis Žīgurs

Cēsu novads, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Monta Bisniece
2. Sintija Broka
3. Kintija Māra Garanča
4. Elza Gārša
5. Eduards Gradovskis
6. Melisa Kaškura
7. Elīza Katlapa
8. Beatrise Maija Krieviņa
9. Agate Kristena Krieviņa
10. Ēriks Kūlītis
11. Reinis Liepiņš
12. Kristaps Martinsons
13. Andris Neimanis
14. Elvis Pumpurs
15. Agnese Sarkane
16. Amanda Skovgārda Rasmussena
17. Dana Sproģe
18. Katrīna Veitnere

Cēsu novads, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Arta Alksnīte
2. Linda Briune
3. Marta Cimdiņa
4. Armands Kaņepe
5. Pauls Kozlovskis
6. Mārtiņš Krakops
7. Diāna Lelde Mateusa
8. Armands Magone
9. Miks Ozols
10. Annika Paškovska
11. Kitija Puriņa
12. Demija Tijāre
13. Jānis Vilciņš
14. Kitija Zeidenberga

Cēsu novads, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristiāna Ādamsone
2. Elīna Blūma
3. Ingmars Aksels Brants
4. Dārta Bunkovska
5. Zane Derdonska
6. Paula Gloka
7. Elizabete Ikauniece
8. Ilze Kornete
9. Linda Kudure
10. Alise Lapiņa
11. Kate Radziņa
12. Marta Rudzīte
13. Viktorija Šābele
14. Jānis Salnis
15. Elizabete Sīlīte
16. Diāna Krista Stafecka
17. Sintija Tarasova
18. Vilnis Tinuss
19. Sabīne Zande


Daugavpils novads, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Valērija Aleksejeva
2. Vija Bērziņa
3. Viktorija Biriņa
4. Iļja Jakimovičs
5. Tatjana Lukjanska
6. Jānis Stupelis

Daugavpils novads, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds

Daugavpils novads, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristīne Ivbule
2. Viktorija Kovaļevska
3. Ņina Krasovska
4. Jolanta Krukovska
5. Juris Novickis

Daugavpils novads, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ilze Rūtiņa
2. Darja Troškova


Daugavpils pilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kirils Andrejevs
2. Diāna Breidaka
3. Diana Burakovska
4. Marta Folkmane
5. Anastasija Ivancova
6. Alla Jacenko
7. Arianda Jonāne
8. Olga Kaļiņina
9. Solvita Koreņika
10. Oļesja Kumpiņa
11. Aleksandrs Labuts
12. Anita Liepa
13. Vents Kristofers Lietavietis
14. Kristiāna Patrīcija Litauniece
15. Nataļja Mališa
16. Viktorija Mickeviča
17. Olga Naumova
18. Arkādijs Nikolajevs
19. Liene Nitiša
20. Ligita Ostrovska
21. Evelīna Pivrika
22. Inese Raciņa
23. Darja Safronova
24. Everita Annemarija Samuša
25. Artis Trops
26. Aleksandra Tulovska
27. Alisa Volkova

Daugavpils pilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Dagnija Ciematniece
2. Iveta Vitālija Grincevičute
3. Liliāna Ilgača
4. Dana Ivanova
5. Maksims Jurinovs
6. Elīna Kononova
7. Līna Kuzņecova
8. Maksims Latkovskis
9. Tatjana Mihailova
10. Nataļja Munduma
11. Arturs Petrovs
12. Pāvels Pranskus
13. Valērija Rakša
14. Marks Smirnovs
15. Anželika Treiklere
16. Kārlis Vagalis

Daugavpils pilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Anita Dortiņa
2. Diāna Druse
3. Anna Golubeva
4. Jekaterina Grigorjeva
5. Diāna Iliško
6. Ksenija Jenbajeva
7. Darja Juhno
8. Anastasija Kaca
9. Vaclavs Korženevskis
10. Natālija Mihejeva
11. Milana Permaņicka
12. Elvita Pundure
13. Raivis Valters
14. Jeļizaveta Voroņina
15. Stefānija Zaiceva

Daugavpils pilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Jūlija Emīlija Baranovska
2. Deniss Dunaveckis
3. Anna Januško
4. Baiba Kokina
5. Olīvija Kokina
6. Jeļizaveta Krasiļnikova
7. Valdis Mizers
8. Rišards Šidlovskis
9. Viktorija Survilo
10. Ineta Vaivode


Dobeles novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Annija Andreičikova
2. Artis Apinis
3. Nadīna Atrahimoviča
4. Diāna Azaucka
5. Jolanta Baltaduone
6. Elīna Berga
7. Iveta Čerņavska
8. Anastasija Ciesa
9. Evija Dambrovska
10. Asnate Egle
11. Mārcis Eihmanis
12. Kārlis Janaitis
13. Uldis Jansons
14. Santa Junkere
15. Elīna Klepeca
16. Krista Kristiāna Kristapsone
17. Emīlija Arta Lāce
18. Evita Namniece
19. Rolands Savdons
20. Annija Siliņa
21. Dace Katrīna Strazda
22. Zane Vītola

Dobeles novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Diāna Ābelīte
2. Katrīna Freimane
3. Kitija Lūcija Gristiņa
4. Diāna Jakuboviča
5. Liāna Signe Misule
6. Reinis Roze
7. Krists Safranovičs
8. Jānis Siliņš
9. Arianna Todorova

Dobeles novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. andra aboma
2. Kellija Blūzmane
3. Kristiāna Bogdanoviča
4. Annija Deičmane
5. Elvisa Lambrekse
6. Ilze Vilgerte

Dobeles novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristiāna Granauska
2. Justīne Jakobsone
3. Reinis Lillais
4. Artūrs Mhitarjans
5. Laura Rozentāle
6. Zigurds Tamans
7. Karīna Tautkus


Gulbenes novads, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Linards Cvetkovs
2. Arvita Kļaviņa
3. Marta Mazure-Siliņa
4. Samanta Sīmane

Gulbenes novads, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Reinis Beitiks

Gulbenes novads, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Diāna Asatrjana

Gulbenes novads, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ilona Jadzialo
2. Guntis Šivars


Iecavas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Karīna Balode
2. Lāsma Bugovecka
3. Samanta Homiča
4. Samanta Ilguma
5. Otto Jānis Jansons
6. Anna Jaunzeme
7. Lauris Kazlausks
8. Sandra Kumakova
9. Marta Matuševa
10. Nikola Ņikiforova
11. Estere Romanovska
12. Ieva Strupa

Iecavas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Elvis Dredzels
2. Sandijs Siliņš

Iecavas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Mārtiņš Ansons
2. Toms Jaunzemis
3. Elīna Vecmane
4. Lauris Vilde

Iecavas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Uvis Dredžels
2. Jeļizaveta Lisakovska
3. Santa Rozēna
4. Katrīna Siliņa
5. Nauris Vilde


Jēkabpils pilsēta un novadu apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Evelīna Bantauska
2. Erlends Bērziņš
3. Paula Bobrova
4. Megija Borska
5. Renāte Bramane
6. Rolands Hartmans
7. Ļubova Hucanu
8. Amanda Liene Iraida
9. Krišjānis Ivbulis
10. Dāvis Kalējs
11. Daniels Kučinskis
12. Madara Lasmane
13. Aiva Meržinska
14. Aleksandra Ņikitina
15. Amanda Ozola
16. Kristiāns Paeglis
17. Sintija Prodniece
18. Jānis Puriņš
19. Ieva Savicka
20. Ojārs Seglērs
21. Sintija Sovane
22. Madara Spēka
23. Lelde Vītola
24. Sandis Zemītis

Jēkabpils pilsēta un novadu apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ieva Bekmane
2. Jānis Berģis
3. Ņina Capa
4. Emanuels Fadejevs
5. Mārtiņš Feldmanis
6. Madara Jugāne
7. Evija Kovrigo
8. Kārlis Levinskis
9. Kristaps Linde
10. Anželika Lukjanova
11. Samanta Martuženoka
12. Elīna Mažeika
13. Egija Paslauska
14. Anete Patrīcija Pavlova
15. Ilze Seglēre
16. Ivo Siņicins
17. Egija Vaiņiute
18. Annija Vaivode

Jēkabpils pilsēta un novadu apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Niks Avišāns
2. Artūrs Bjalkovskis
3. Laura Briede
4. Mārtiņš Kalējs
5. Edijs Kauranens
6. Liene Laizāne
7. Dmitrijs Lukašonoks
8. Dagnija Melniece
9. Stanislavs Petkevičs
10. Artjoms Soboļevs
11. Sindija Streņģe
12. Rūdolfs Studāns
13. Kirils Veļikijs

Jēkabpils pilsēta un novadu apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Lāsma Balode
2. Viktorija Deržaveca
3. Iveta Eihmane
4. Emīls Feldmanis
5. Roberts Jankovskis
6. Laura Marcinkeviča
7. Melita Rozentāle
8. Jānis Seilis
9. Anastasija Slone
10. Jānis Striks
11. Renāts Strods
12. Matīss Zalāns


Jelgavas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Dagnis Ābols
2. Jānis Arnītis
3. Monta Berķe
4. Viktorija Fjodorova
5. Santa Ģingule
6. Liudmila Jaronska
7. Diāna Jonova
8. Gaida Kaira
9. Veronika Kisļaka
10. Namejs Kugrēns
11. Elīza Elza Lipšāne
12. Evija Lipšāne
13. Laura Diāna Matičaka
14. Amanda Meldere
15. Jānis Ņikitins
16. Agnese Pogožeļska
17. Ina Viršiča

Jelgavas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds

Jelgavas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Marija Fjodorova

Jelgavas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Elīna Černavska
2. Lelde Gaspersone


Jelgavas pilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Andrejs Anufrijevs
2. Raimonds Bojaruns
3. Valērija Čalko
4. Ivars Dille
5. Jūlija Dmitrijeva
6. Artis Galvanovskis
7. Klinta Madara Greiliha
8. Darja Guseva
9. Kristiāna Kalniņa
10. Austra Kroģere
11. Igors Miļuhins
12. Veronika Mirzajanova
13. Ksenija Orjola
14. Mārtiņš Robežnieks
15. Kerolaina Stepe
16. Marija Stocka
17. Katrīna Truksne
18. Daņiils Veržbickis

Jelgavas pilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Arturs Andrejevs
2. Edgars Batkovskis
3. Agnese Blūmane
4. Margarita Broša
5. Armands Celmiņš
6. Kristīne Ciemiņa
7. Angelīna Gavrilova
8. Viesturs Liniņš
9. Linda Pīpkalēja
10. Madara Ratniece
11. Natālija Sirotkina
12. Kirils Vedļa
13. Diāna Žogota

Jelgavas pilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Laura Goluba
2. Aleksandra Juhnēviča
3. Laura Naumenko
4. Vita Plivča
5. Loreta Rozenfelde
6. Jevgenijs Solomins
7. Gustavs Strautnieks

Jelgavas pilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Edvīns Bergmanis
2. Edvards Dumpis
3. Diāna Gavare
4. Edvards Kalniņš
5. Vladislavs Kļaviņš
6. Anastasija Kraveca
7. Jeļizaveta Sukorceva
8. Lelde Valtnere
9. Valērija Zubrika


Jūrmalas pilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Vitālijs Abramovskis
2. Jana Aizupe
3. Kristīne Baltpurviņa
4. Derians Bārtulis
5. Emīls Edgars Bašēns
6. Daniela Bogorada
7. Edgars Bukarts
8. Justīne Domkina
9. Kārlis Gustavs Ginters
10. Daniels Marks Heincis
11. Elisa Kivi
12. Patrīcija Paulīne Kotoviča
13. Jana Lesnevska
14. Ermīns Līpenīts
15. Anna Miteniece
16. Ieva Pauniņa
17. Valters Vagotiņš-Vagulis
18. Anete Volkova
19. Konstantīns Zaščirinskis

Jūrmalas pilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Didzis Bērziņš
2. Laura Blomniece
3. Nikita Ivanovs
4. Aleksandra Kamenska
5. Vladislavs Krivičs
6. Veronika Mahmudova
7. Marta Muižniece
8. Rūdolfs Pļaviņš
9. Vladislavs Sinicins
10. Diāna Sloboda
11. Veronika Vasina
12. Adelīna Vēvere

Jūrmalas pilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Evija Cibuļska
2. Elizabete Korule
3. Jevgēnijs Protopopovs
4. Anete Elise Zodāne

Jūrmalas pilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Jekaterina Kamenska
2. Krista Priede
3. Mārtiņš Arnolds Strubergs


Kandavas novads, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Aleksejs Demidovs
2. Sāra Dūniņa
3. Danute Elerte
4. Agneta Irinoviča
5. Jānis Lapiņš
6. Annija Leimane
7. Andis Ošenieks
8. Gustavs Putāns
9. Renārs Savva
10. Edgars Seredjuks

Kandavas novads, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Estere Dravniece
2. Līva Lauma Truhņēviča

Kandavas novads, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Danuta Eva Bite
2. Irma Dzene
3. Ēriks Ieviņš
4. Linda Matiļeviča

Kandavas novads, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Sandro Elvis Bogdanovs
2. Kitija Gotfrīda
3. Emīls Kleinbergs
4. Linda Krauze
5. Anna Nagle
6. Krista Rudēvica
7. Dāvis Vilcmeijers


Kokneses novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Renāte Bojere
2. Arina Deņisova
3. Violeta Grigorjeva
4. Tomass Miglāns
5. Diāna Priede
6. Luīze Tatarčuka
7. Laura Vilcāne
8. Baiba Višķere
9. Renāte Zjukova
10. Elīna Zukule

Kokneses novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Liene Lakstīgala
2. Dita Šteinfelde

Kokneses novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Juris Ernests Brūniņš
2. Armands Kravcevs
3. Vanda Voikiva

Kokneses novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Estere Fedosejeva
2. Jana Fedotovska
3. Reinis Otto
4. Asnate Sproģe


Krāslavas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Aleksandra Andrukoviča
2. Kristīne Andžāne
3. Santa Bartule
4. Loreta Ieva Dārzniece
5. Jānis Grabovskis
6. Raimonda Grišāne
7. Laura Kovalevska
8. Svetlana Kravcova
9. Edvīns Ļahs
10. Žanis Lazdāns
11. Jānis Magone
12. Rūta Maksimova
13. Daina Osipova
14. Viktorija Pupeika
15. Sabīne Rapša
16. Artūrs Rudaks
17. Iveta Rudka
18. Sintija Skerškāne
19. Mārīte Skrepļonoka
20. Luīze Tjarve
21. Sintija Zaltāne
22. Līga Zariņa

Krāslavas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ilze Vidžupe

Krāslavas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Anželika Beikule
2. Aivars Dunskis
3. Ieva Jokste
4. Sandra Rudka
5. Aiva Staņēviča
6. Dace Vigule

Krāslavas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Diāna Bartuša
2. Vjačeslavs Kruglovs
3. Ludmila Kuzņecova
4. Sintija Loce
5. Vladislavs Makovskis
6. Darja Stankeviča
7. Rita Zaikovska


Kuldīgas novads, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristers Daniels Botsmanis
2. Nika Dadzīte
3. Arnis Dreimanis
4. Paula Feldmane
5. Anna Kricka
6. Agneta Līdaka
7. Lita Laine Maculēviča
8. Madara Maija Mančinska
9. Renārs Megnis
10. Reičela Mieze
11. Aivis Pavlovskis
12. Ronalds Pirtnieks
13. Aksels Reimanis
14. Oskars Šēlis
15. Sanija Smidberga
16. Katrīna Spēkaine
17. Megija Vilsone

Kuldīgas novads, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Katrīna Eņģele
2. Ennija Feņina
3. Inta Guļevska
4. Aigars Lastovskis
5. Alise Paula Zīverte

Kuldīgas novads, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Paula Beļaka-Bernāne
2. Līga Birzniece
3. Rihards Lūciņš
4. Agnese Priediņa
5. Sintija Setkovska

Kuldīgas novads, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Sandis Arājums
2. Līvija Anna Goldberga
3. Aleksandra Jansone
4. Madara Kāle
5. Kristīne Mālniece
6. Katrīna Poriķe
7. Eva Turlute
8. Alvis Vaļagins


Liepājas novadu apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Krists Auznieks
2. Alise Bauže
3. Arnis Birze
4. Mārtiņš Bogdānovs
5. Luīza Ciemese
6. Ieva Madeleine Dāle
7. Agris Deduškevics
8. Selīna Krista Done
9. Jana Gundega Doniņa
10. Edīte Drāzniece
11. Laura Dreija
12. Terēze Džabrailova
13. Alīna Ešenvalde
14. Līga Hvoinska
15. Nauris Kadiķis
16. Beāte Barbara Kaļiņina
17. Endija Ķervija
18. Anete Latakaite
19. Karīna Ludbarža
20. Kaiva Maskalāne
21. Annija Muižniece
22. Elza Otaņķe
23. Valdis Pēteris Otaņķis
24. Ēriks Pētersons
25. Laura Priedolta
26. Natālija Pūce
27. Ketija Pujāte
28. Anta Puķīte
29. Laura Rafaloviča
30. Aija Reķēna
31. Rodijs Ronis
32. Kārlis Rozentāls
33. Emīls Sermoliņš
34. Līga Skrīvere
35. Dāvis Stogņijenko
36. Annija Katrīna Zikmane

Liepājas novadu apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Evija Arita Brikmane
2. Aivita Brūvere
3. Dāvids Juškins
4. Imants Meldris
5. Elza Ozola
6. Simona Staņislavčika
7. Rinalda Valuže
8. Kārlis Zauers

Liepājas novadu apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Juris Aizezers
2. Agnese Barakauska
3. Jana Čaure
4. Elīna Eihlere
5. Anita Eine
6. Jānis Kampars
7. Ojārs Meldris
8. Evita Melluma
9. Ieva Ozola
10. Krista Petrevica
11. Dans Rozentāls
12. Elīza Stilve
13. Amanda Strēle
14. Dana Tihomirova

Liepājas novadu apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Uģis Āboltiņš
2. Linda Ansone
3. Inita Barakauska
4. Telma Bergmane
5. Sabīne Boroveca
6. Anna Bruže
7. Terēze Cābele
8. Emīls Dīķis
9. Andis Druskins
10. Kristīne Ernestsone
11. Agija Frišmane
12. Eva Jansone
13. Ivo Jaunzems
14. Inga Ķergalve
15. Artis Artūrs Kuršis
16. Lelde Lēvalde
17. Evija Mame
18. Edgars Mielavs
19. Jānis Muižnieks
20. Samanta Pētersone
21. Anželika Treimane
22. Maiga Uzare


Liepājas pilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Diāna Anna Audare
2. Matīss Briežkalns
3. Jānis Ciršs
4. Kristiāna Jaunzeme
5. Nikola Kelehsašvili
6. Olīvija Tija Ķeruže
7. Aleksandra Kirnosova
8. Anna Koroļova
9. Alīna Kuprjašova
10. Viktorija Ļubicka
11. Edgars Maķis
12. Madara Mežģirte
13. Viktorija Osipenko
14. Leonīds Pšonkins
15. Anastasija Saveļjeva
16. Anna Katrīna Šķubura
17. Maija Ziemele
18. Margarita Anna Zommere
19. Marta Zūzane

Liepājas pilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristers Golts
2. Renāte Ķeire
3. Atis Krieviņš
4. Marģers Liepiņš
5. Toms Mārtiņš Smilga
6. Anatolijs Moisejenko
7. Marta Pagraba
8. Jeļizaveta Pahara

Liepājas pilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Marija Aleksejeva
2. Aleksejs Antoņuks
3. Anete Baltiņa
4. Sintija Bieriņa
5. Germans Čičko
6. Anete Esmeralda Damberga
7. Vendija Ēķupe
8. Diāna Mikanova
9. Amanda Razma
10. Roberts Šamanskis
11. Tatjana Šelajeva
12. Jānis Sproģis
13. Karīna Upska
14. Andris Veļičko

Liepājas pilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Dmitrijs Bambuļaks
2. Igors Dubaņevičs
3. Deniss Gogins
4. Kristīne Krūkle
5. Anna Liepiņa
6. Kristīne Liubina
7. Rihards Miķelsons
8. Mareks Petrovskis
9. Antra Sandere
10. Amanda Vaičuna
11. Bogdans Vodolazskis


Limbažu novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Juta Aleksejeva
2. Ernests Horens Bisenieks
3. Elīza Cepurniece
4. Sabīne Cirša
5. Alvis Jaunzems
6. Undīne Kreitūze
7. Signe Kronberga
8. Amanda Krūmiņa
9. Jānis Mantiņš
10. Deivids Jānis Maurītis
11. Krišs Pinkulis
12. Ieva Podgainija
13. Patrīcija Karlīna Roshofa
14. Ritvars Zālītis

Limbažu novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ēriks Daniēls Baltalksnis
2. Ričards Kauliņš
3. Ričards Uģis Pabērzs
4. Alvis Veldre
5. Aksels Roberts Zirnis

Limbažu novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Amanda Ozoliņa
2. Alma Anna Purvīte
3. Alise Švarca
4. Egīls Zaķis

Limbažu novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ieva Asare
2. Matīss Eglītis
3. Serafima Grigorjeva
4. Eva Miķele
5. Elīna Mīkstā
6. Laura Ozoliņa


Līvānu novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Vineta Āboliņa
2. Santa Bigāte
3. Ādams Arvo Brūvers
4. Diāna Čakša
5. Aivita Griška
6. Aleksejs Hromcovs
7. Annemarija Jelinska
8. Āris Kārklis
9. Dana Kirilova
10. Evita Kravale
11. Deniss Lazarevs
12. Brigita Mālniece
13. Anna Mariņaka
14. Aiva Miltināne
15. Ilze Paegle
16. Sanda Paukšte
17. Agnese Pūga
18. Juris Rubins
19. Anete Skrimble
20. Jekaterina Timoškova
21. Sanita Vitkovska
22. Karīna Žuromska

Līvānu novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Viktorija Calpanova
2. Diāna Calpanova
3. Pāvels Filatovs
4. Jevģēnijs Grigorjevs
5. Kristiāna Šulte

Līvānu novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Veronika Bordjuga
2. Lita Bork-Ržečicka
3. Ilze Buceniece
4. Mairis Iesalnieks
5. Santa Kokina
6. Elvita Stašāne

Līvānu novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Laura Dambīte
2. Roberts Groza
3. Laima Anete Grunte
4. Aleksandrs Karpovs
5. Kristīne Kivleniece
6. Santa Krasauska
7. Ligita Kūka
8. Aija Lipinika
9. Kazimirs Rubļevskis
10. Ernests Rukavcovs
11. Linda Šarkovska
12. Ieva Vecmuktāne


Ludzas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Vitālijs Aņisimovs
2. Laura Bule
3. Armands Čižiks
4. Elza Dubinska
5. Anastasija Golubeva
6. Daniels Gorbačovs
7. Laine Greta Grahoļska
8. Ksenija Jakušenko
9. Kristers Krišāns
10. Daina Mandrikina
11. Vera Mandrikina
12. Tatjana Morozova
13. Kamila Morozova
14. Daira Poikāne
15. Agrita Pontaga
16. Mihails Popovs
17. Ritvars Pundurs
18. Santa Rupaine
19. Arvis Šmats
20. Arvīds Šroms
21. Artūrs Šroms
22. Vladislavs Terehovs
23. Evita Tuča
24. Aija Urtāne
25. Arvis Zaļja

Ludzas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Vadims Jegorovs
2. Aigars Luckāns
3. Līga Romancāne
4. Lauris Vonogs

Ludzas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Sandra Bule
2. Aleksandra Cvetkova
3. Germans Kņazjuks
4. Māris Lapšovs
5. Samanta Mitčenkova
6. Ekaterina Pashanina
7. Mārtiņš Pavlovs
8. Vita Trone

Ludzas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Elīna Adamone
2. Vladislavs Aleksejevs
3. Kristīne Jašina
4. Anastasija Orlova
5. Sanda Poikāne
6. Jūlija Puncule
7. Linda Sadovska
8. Sabīne Temne


Madonas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Zane Bodniece
2. Raivo Bruģis
3. Reinis Cīrulis
4. Gunta Greisle
5. Monta Grūbe
6. Sintija Ikauniece
7. Krists Janiselis
8. Sintija Kažociņa
9. Elīza Kočāne
10. Lauma Kodola
11. Kārlis Kreilis
12. Krišjānis Kucins
13. Anna Marija Livmane
14. Daina Siliņa
15. Karīna Anete Sirmā
16. Arnolds Švauksts
17. Reinis Veikšāns
18. Kaspars Ziediņš

Madonas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Elisa Andževa
2. Rebeka Birziņa
3. Laura Drunka
4. Sabīne Eiklone
5. Krista Elksnīte
6. Ieva Karpova
7. Diāna Rone
8. Evija Rudzīte
9. Ričards Vēveris
10. Sintija Zepa

Madonas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Zane Agarelova
2. Māris Bazulis
3. Evita Dumerāne
4. Lauma Iesalniece
5. Paula Kaufelde
6. Baiba Ķevere
7. Alise Ozoliņa
8. Renāte Saulīte
9. Elvis Saulīts
10. Arvis Spuriņš

Madonas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Madara Brenčeva
2. Evita Kokuša
3. Līva Mazkalniņa
4. Uģis Mihelsons
5. Maikls Mūrmanis
6. Miķelis Dāvids Rikveilis
7. Agnese Sīle
8. Nauris Skrupskis
9. Ilmārs Suveizda
10. Egija Vasilišina


Ogres novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Maikls Andriksons
2. Paula Apsīte
3. Sindija Avotiņa
4. Linda Luīze Barbare
5. Evita Bresme
6. Irina Čerņonoka
7. Līga Cīrule
8. Signe Dātava
9. Rasa Kristiāna Īvāna
10. Mārtiņš Jākobsons
11. Beāte Jurgensone
12. Līga Lepere
13. Kristers Lielmežs
14. Beāte Ločmele
15. Alvis Miška
16. Samanta Pļaviņa
17. Kristiāna Robežniece
18. Andris Romanovskis
19. Anete Skudra
20. Kristīne Anna Sproģe
21. Estere Evelīna Troska
22. Nora Vecvanaga
23. Andris Vilčuks
24. Sintija Vingre
25. Loreta Luīze Zaķe
26. Kristiāns Zilbers

Ogres novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Agnija Apine
2. Agnese Apsīte
3. Lāsma Madara Bedikere
4. Maksims Brokāns
5. Diāna Grigorjeva
6. Sindija Grīsle
7. Gerda Kočkere
8. Vita Konopecka
9. Undīne Piterniece
10. Linda Sažina
11. Jevģenijs Sokolovs
12. Vitālija Šveca
13. Agnese Zeltiņa

Ogres novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Zinaida Griščenko
2. Jānis Griškovs
3. Aleksandrs Jerkunovs
4. Emīls Kazulis
5. Kristofers Krembergs
6. Sintija Liepiņa
7. Māris Lilavs
8. Laura Naumova
9. Ieva Ozolniece
10. Agnese Reķe
11. Anastasija Roddate
12. Mārtiņš Saulīte
13. Edgars Sprukts
14. Diāna Vaidere
15. Beāte Vasioleka

Ogres novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Zane Bedikere
2. Stella Blumfelde
3. Iļja Bobrovs
4. Jeļena Gorjačeva
5. Vladislavs Hripunovs
6. Jānis Jansons
7. Alise Kopštāle
8. Elīzabeta Krēģere
9. Ernests Šīmanis
10. Eduards Vigeliuss


Pierīgas novadu apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ilze Barone
2. Samanta Biļčuka
3. Madara Cīrule
4. Annija Kaņepēja
5. Krists Kisļickis
6. Liene Korsaka
7. Daniela Lipčika
8. Roberts Pugačovs
9. Eliza Pukane
10. Dārta Anda Šenberga
11. Laura Nikola Silamedne
12. Nauris Strautnieks
13. Jēkabs Tutiņš
14. Laura Veremeja
15. Petra Zeltiņa
16. Marta Nikola Zīle

Pierīgas novadu apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Marta Bukša
2. Niks Ričards Goldiņš
3. Līva Luīze Jonāne
4. Elza Elīza Kalniņa
5. Mārcis Munda
6. Rinalds Seržants
7. Roberts Straumanis

Pierīgas novadu apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Stefānija Dubra
2. Lauma Enkure
3. Ričards Griezītis
4. Vladislavs Ķiveļevs
5. Elīna Logina
6. Ilze Lūkina
7. Ēriks Teteris

Pierīgas novadu apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Toms Gusars
2. Eduards Krustiņš
3. Darija Logvinova
4. Viktorija Matvejeva
5. Eduards Stūre
6. Daina Taupmane


Preiļu novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Oskars Barovskis
2. Ieva Boļšakova
3. Ieva Butlere
4. Māra Dreijere
5. Kristīne Gaiziņa
6. Liena Gasiņa
7. Elīna Gedroica-Juraga
8. Diāna Griga
9. Jānis Jukšs
10. Kristīne Karpova
11. Žaklīna Kivleniece
12. Sintija Kudle
13. Sintija Lakovska
14. Karīna Makrjakova
15. Līga Naidenoka
16. Lauma Reliņa
17. Ilgmārs Rubīns
18. Lauma Tumašova
19. Evija Vaivode
20. Ilva Valdone
21. Jānis Zalāns

Preiļu novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ervīns Didriksons
2. Alise Lutinska
3. Laura Neiceniece
4. Santa Prikule
5. Zanda Šoldre
6. Laura Trubiņa

Preiļu novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Laima Givoina
2. Laila Givoina
3. Anita Gžibovska
4. Aija Juhneviča
5. Agnese Lukjanova
6. Guntis Mauriņš
7. Ginta Meikulāne
8. Patrīcija Spalve
9. Kristīne Timofejeva

Preiļu novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ramona Brūvere
2. Simona Brūvere
3. Daniels Krimans
4. Zane Lāce
5. Mārtiņš Lisovs
6. Raimonds Reščenko
7. Simona Rubine
8. Andra Struka
9. Anna Svetlova
10. Anete Vintiša


Rēzeknes novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Diāna Avdejanova
2. Alīna Goršanova
3. Santa Gricāne
4. Justīne Kablanova
5. Baiba Kauliņa
6. Keitija Kindzule
7. Viktorija Kovaļonoka
8. Marina Ksendzova
9. Samanta Meško
10. Valērija Neņa
11. Lilija Orlova
12. Kaspars Pigaškovs
13. Jānis Počs
14. Edgars Štikāns
15. Paula Viļuma
16. Samanta Zeiza
17. Liāna Zeltiņa

Rēzeknes novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kārlis Barkāns
2. Alīna Kruglova
3. Evija Laizāne
4. Kristīne Laizāne
5. Santa Lempa
6. Viktorija Piziča
7. Dmitrijs Plops

Rēzeknes novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Diāna Drozdova
2. Marija Kaļiņina
3. Inga Kruste
4. Margarita Plops
5. Katrīna Štikāne
6. Agnese Strucka

Rēzeknes novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Lidija Aksjonova
2. Aļona Frolkova
3. Agnese Kalniņa
4. Laura Purviņa
5. Elīna Selivončika
6. Alevtīna Tarasova
7. Lauma Zagorska
8. Marta Žikare


Rēzeknes pilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Jorens Āboliņš
2. Olga Davidova
3. Dina Gražule
4. Ņikita Janovs
5. Arkādijs Kastjukovecs
6. Lada Ņičipurova
7. Marta Pekša
8. Dins Pujats
9. Laura Rakova
10. Samanta Rutka
11. Viktorija Siņicina
12. Marks Špīss
13. Ieva Svikle
14. Samanta Tauriņa
15. Jūlija Zaiceva
16. Jelizaveta Živkova

Rēzeknes pilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Patrīcija Benislavska
2. Anna Čiževska
3. Anna Drobiševska
4. Jānis Gailišs
5. Aija Gudkova
6. Karīna Ivanova
7. Valērija Jonikāne
8. Bernards Kudiņš
9. Elizabeta Lohova
10. Ervīns Malahovskis
11. Viktorija Panova
12. Krista Pogurecka

Rēzeknes pilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Santa Bortkeviča
2. Marianna Grebeņuka
3. Zigmārs Jāzeps Kļaviņš
4. Diāna Korkliša
5. Antons Maksimovs
6. Ruslans Matvejevs
7. Anna Rudakova
8. Marta Suharevska
9. Edgars Tarvids
10. Viktorija Zakarķeviča

Rēzeknes pilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Alīna Agule
2. Solvita Čerņavska
3. Anastasija Medvedeva
4. Samanta Marija Misiņa
5. Lauma Orinska
6. Katrīna Paškeviča
7. Anna Pentjugova
8. Aija Pentjuša
9. Marika Reinicāne
10. Silvija Šakina
11. Juta Silaraša
12. Andris Skromulis
13. Laura Viļuma
14. Zane Zarembo


Rīgas Centra rajons, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Tomass Adijāns
2. Artis Antonovičs
3. Ksenija Berjozkina
4. Sabīna Bērziņa
5. Leo Bērziņš
6. Anete Biķe
7. Annija Asnate Čekstere
8. Marta Frišfelde
9. Ērika Mišele Kalniete
10. Patrīcija Karpa
11. Lenarts Keomegi
12. Rūdolfs Krastiņš
13. Kristiāna Krūmiņa
14. Elizabete Amanda Krūskopa
15. Elīna Leitlava
16. Linda Lielbriede
17. Andrejs Makarovs
18. Elvita Maskalāne
19. Ilva Minajeva
20. Samanta Kristiāna Paļčevska
21. Marks Ponomarjovs
22. Marta Rubina
23. Edgars Rudmiezis
24. Taira Safina
25. Mārtiņš Sarvuts
26. Tīna Šipkēvica
27. Niks Renārs Smelters
28. Selīna Paula Sproģe
29. Marta Vaivode
30. Lūcija Vērdiņa
31. Marta Paula Vīnerte

Rīgas Centra rajons, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Agnese Apsīte
2. Kristaps Arkliņš
3. Artūrs Banga
4. Eduards Bērziņš
5. Reinis Cirpons
6. Mihails Džondžua
7. Margarita Fomenko
8. Jānis Iesalnieks
9. Reinis Irmejs
10. Kristaps Kalme
11. Dāvis Kalvāns
12. Roberts Kampe
13. Undīne Kobitjeva
14. Uko Kokņevičs
15. Paula Anna Koškina
16. Beāte Krūze
17. Aleksandrs Kuzņecovs
18. Lilita Leimane
19. Maija Ločmele
20. Marta Metuzāle
21. Anna Ilva Miķelsone
22. Eduards Osis
23. Aiva Ozoliņa
24. Reinis Ozoliņš
25. Laura Agnese Pauliņa
26. Kristiāna Plāte
27. Rihards Puplovskis
28. Rihards Ruska
29. Gatis Saknītis
30. Alberts Šilvans
31. Matīss Šņukuts
32. Anastasija Sprudzāne
33. Ņikita Stepanovs
34. Toms Elvijs Šusts
35. Tālavs Vaško
36. Ričards Vilks

Rīgas Centra rajons, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Aleksandra Boikova
2. Jānis Bremanis
3. Agnese Brokāne
4. Evita Casno
5. Darja Černova
6. Irina Česnokova
7. Linda Anna Dāldere
8. Reinis Frēlihs
9. Ludmila Hrižanovska
10. Arturs Kleins
11. Linda Kokorēviča
12. Kristīne Kozlova
13. Kārlis Kukainis
14. Rihards Lapsa
15. Aleksandra Mikijanska
16. Toms Muižarājs
17. Germans Murins
18. Maija Olšteina
19. Sindija Mairita Pīlāga
20. Ksenija Priladiša
21. Beatrise Rihtere
22. Diāna Riņģe
23. Reinis Klāvs Rudzītis
24. Ksenija Tarasova
25. Ņikita Trojanskis
26. Kaspars Vandāns
27. Arina Žuravļova
28. Elīna Zviedre

Rīgas Centra rajons, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Viktorija Aleksejeva
2. Mihails Aleksejevs
3. Anna Beate Apsīte
4. Santa Bērziņa
5. Eva Emīlija Česle
6. Levs Dumans
7. Alise Elksne
8. Veronika Generalova
9. Ksenija Gerasimčuka
10. Alise Guļājeva
11. Rasa Gulbe
12. Liene Gundare
13. Vitalijs Gusevs
14. Ilze Kalniņa
15. Anastasija Kirejenkova
16. Edvards Kārlis Kraulis
17. Ramona Lazdiņa
18. Katrīna Ļebedeva
19. Viktorija Malozjomova
20. Reinholds Miķelsons
21. Darja Arīna Miškina
22. Zane Mitrevica
23. Valērija Orlova
24. Dāvids Orlovs
25. Evelīna Rēzija Paegle
26. Amanda Reinharde
27. Nauris Rozentāls
28. Anastasija Rudņickiha
29. Emīls Senkāns
30. Andris Kārlis Straupenieks-Brancis
31. Dārta Paula Šveisberga
32. Sabīne Teifurova
33. Agnete Teivāne
34. Toms Zauerhagens
35. Ņikita Zrelovs
36. Violeta Zubkova


Rīgas Kurzemes rajons, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Vladislavs Agejevs
2. Līvija Bārdiņa
3. Sandra Bērziņa
4. Anna Čerņina
5. Edgars Galkins
6. Natālija Gaņina
7. Marija Gračova
8. Rita Graustiņa
9. Pēteris Einārs Grīnbergs
10. Edgars Gusevs
11. Karīna - Elīze Jātniece
12. Ņikita Jendovickis
13. Kristiāns Kalvāns
14. Nikita Kedrovs
15. Emma Lagūna
16. Ričards Lasmanis
17. Jegors Lukjaņenko
18. Flera Martinova
19. Linda Mincāne
20. Denica Nedjalkova
21. Darja Ņikuļšina
22. Elizabete Novoselova
23. Aleksandrs Ostrovskis
24. Anastasija Pavlova
25. Ksenija Pavlova
26. Artjoms Petersons
27. Marika Petrovska
28. Ruslans Puriņš
29. Artūrs Rimašs
30. Ernests Rusovs
31. Aleksandrs Šamanovs
32. Daņiils Šapurovs
33. Mihails Šatļikovs
34. Germans Saveļjevs
35. Vita Savicka
36. Uģis Seržants
37. Karlīna Elza Sīlīte
38. Boriss Smirnovs
39. Ksenija Stojane
40. Selga Sanda Stūris
41. Alīna Točilova
42. Linda Vinceviča
43. Una Zvirbule

Rīgas Kurzemes rajons, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Sergejs Ablamonovs
2. Elizabete Bārtule
3. Elza Birbele
4. Arturs Čerkass
5. Beāta Denisa
6. Elīna Ellere
7. Oskars Freimanis
8. Zlata Hakele
9. Iļja Iškovs
10. Andrejs Kļimovskis
11. Natālija Knipše
12. Krišs Ritums
13. Jekaterina Ševčenko
14. Deniss Šuvalovs
15. Asnāte Elizabete Universa
16. Emīls Vālbergs
17. Anna Zaprudneva

Rīgas Kurzemes rajons, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Evelīna Abramova
2. Edvarts Alberts
3. Anastasija Balašova
4. Elīna Čumakova
5. Marta Davidova
6. Gatis Duncis
7. Valērija Glazova
8. Anna Gutcaite
9. Edgars Indriksons
10. Kristina Iskorostenska
11. Krista Keisele
12. Everita Krūma-Mudele
13. Vladimirs Krutovs
14. Nikita Melentjevs
15. Jūlianna Rimjane
16. Kristiāna Sabadoša
17. Tatjana Šaņko
18. Marina Šlegelmilha
19. Anna Štauere
20. Anna Marija Voloncēviča

Rīgas Kurzemes rajons, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Uldis Antrops
2. Alise Baborikina
3. Anastasija Beļšova
4. Ričards Brigmanis
5. Viktorija Čebikina
6. Alīna Davidoviča
7. Anastasija Fomčenko
8. Jevgeņija Gerdija
9. Tatjana Ivanova
10. Diāna Jamuremie
11. Elīna Konstantinova
12. Darja Leinova
13. Karalīna Ļevčuka
14. Anastasija Mihailova
15. Sanda Millere
16. Ļubava Popova
17. Artūrs Raudive
18. Līga Sapožņikova
19. Alexey Smychkov
20. Svetlana Vasiļjeva
21. Augusts Valdis Vasiļonoks
22. Elīna Voronova
23. Anastasija Zinčenko


Rīgas Latgales priekšpilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Sintija Anna Antonoviča
2. Vartans Apikjans
3. Anastasija Avdeviča
4. Alise Avilina
5. Iļja Belovolovs
6. Dmitrijs Ciruks
7. Arina Dernova
8. Krista Eigusa
9. Anna Veronika Grepere
10. Svetlana Gubareviča
11. Rolands Juhansons
12. Laura Kamaldiņa
13. Gints Kaņepītis
14. Arturs Kondratjevs
15. Anna Krapivina
16. Elizabete Kuzmenko
17. Maksims Kuzmins
18. Alisa Lavrenčuka
19. Vladislavs Ļebedevs
20. Artūrs Lipskis
21. Anastasija Matušonoka
22. Žanete Anete Morozova
23. Anna Muraško
24. Marta Narigina
25. Darja Nasibullina
26. Salvijs Nimanis
27. VALERIJA ODINCOVA
28. Roberts Oliņš
29. Karina Ostrovska
30. Arina Palamarčuka
31. Artis Pārups
32. Jūlija Petrova
33. Iveta Reinvalde
34. Aleksejs Saraps
35. DARJA SEĻICKA
36. Emīls Kārlis Skrastiņš
37. Anna Stepanova
38. Diāna Tkačuka
39. Anastasija Tumiloviča
40. Kristine Alise Vecmane
41. Oļegs Zašibajevs

Rīgas Latgales priekšpilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Linda Aksjonova
2. Nikola Andrejeva
3. Ance Bārzdiņa
4. Antons Basovs
5. Nelli-Viktorija Berezovska
6. BORISS DJUMAJEVS
7. Diana Draguneviča
8. Artjoms Filipovs
9. Anars Gadžibalajevs
10. Marks Gorohovs
11. Vladislava Gricaja
12. Marija Griņāviča
13. Nataļja Jakovļeva
14. Ronalds Jankovskis
15. Ņikita Kalugins
16. Marija Karaja
17. Anastasija Kirejeva
18. Beāte Krūmiņa
19. Jurģis Lūsis
20. Iļja Markins
21. Anna Mihailovska
22. Laura Nebija
23. Aļona Norvile
24. Darja Rakitina
25. Kristīne Romanovska
26. Elīna Semeņenko
27. Aļona Siņavska
28. Oskars Švedovs
29. Anastasija Zeņakina

Rīgas Latgales priekšpilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Līvija Bukovska
2. Alexander Bykov
3. Anastasija Dmitrijeva
4. Anna Frančuka
5. Jūlija Gedroviča
6. Viktorija Gudakovska
7. Andriana Ivančika
8. Artjoms Ivanovs
9. Diāna Jurkovļaņeca
10. Anete Kalniņa
11. Paula Kalniņa
12. Vlada Korkina
13. Anna Korotkova
14. Viesturs Krūmiņliepa
15. Karina Kurmeļeva
16. Anna Lopatina
17. Vladislavs Medvedevs
18. Artjoms Novickis
19. Aleksandrs Oborins
20. Jeļizaveta Rukosujeva
21. Signe Šņore
22. Katrīna Svenna
23. Sņežana Tarasova
24. Aida/Aida Teijubova/Teyyubova
25. Jana Timaka
26. Jevgeņijs Timoščenko
27. SANTA TJURKINA
28. Inga Tkačenko
29. Karina Vasiļevska
30. Mišela Vekslere
31. Deniss Vorohobovs

Rīgas Latgales priekšpilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Anna Aleksina
2. Daniela Aukštikalne
3. Marija Balicka
4. Kristīne Blūma
5. Anastasija Bukato
6. Diāna Bukēviča
7. Nadežda Cipļakova
8. Anastasija Čumika
9. Vitālijs Devjatovskis
10. Jurijs Fatejevs
11. Lauma Freimane
12. Viktorija Gikale
13. Anna Grebeņņikova
14. Mihails Grivskis
15. Jūlija Jefimova
16. Olga Kimalana
17. Anna Krjučkova
18. Germans Kunstmans
19. Jeļena Mālniece
20. Jeļena Meņkova
21. Valentīna Milaša
22. Edmunds Okmanis
23. Guna Plakane
24. Nadīna Rīmere
25. Kristiāna Rudzīte
26. Laura Šakale
27. Lauma Valentīna Staceviča
28. Ričards Vambuts
29. Anastasija Vasiļjeva
30. Karīna Volkova
31. Deniss Žuravļovs


Rīgas Vidzemes priekšpilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Emīls Ābelskalns
2. Paula Patrīcija Adukone
3. Aiga Andrijanova
4. Eduards Arensburgs-Rancāns
5. Ilva Bāliņa
6. Martins_Peteris Barkans
7. Kristiāna Baumane
8. Alise Bauska
9. Rūdis Bebrišs
10. Asnate Bērziņa
11. Artjoms Blažko
12. Gerda Ance Cakule
13. Ksenija Dervanova
14. Miļena Dile
15. Valērijs Dobrins
16. Eva Evija Dzjubo
17. Anastasija Fedotova
18. Agnese Feldmane
19. Agate Freiberga
20. Poļina Golubova
21. Linda Elizabete Gramberga
22. Māris Grigorjevs
23. Valērija Januševa
24. Megija Melānija Karjusa
25. Anna Ketre
26. Rūdolfs Krauklis
27. Aleksandrs Arsenijs Kravčenko
28. Frančeska Tīna Kursīte
29. Raivis Mārtiņš Kuzņecovs
30. Estere Latiševiča
31. Helēna Liepiņa
32. Katrīna Līksnīte
33. Rebeka Anna Līpiņa
34. Dzintars Emīls Melnis
35. Jānis Mencis
36. Dominika Adriāna Misus
37. Evelīna Možeitoviča
38. Katrīna Nagle
39. Laura Osipāne
40. Artjoms Panfilovs
41. Reinis Pauļuks
42. Gabriela Mora Petroviča
43. VIKTORS PISKUNOVS
44. Emīlija Radzeviča
45. Līga Reniņa
46. Diāna Roze
47. Marta Marija Rupā
48. Polina Sapurova
49. Anastasija Šatohina
50. Ieva Sazonova
51. Arturs Sergejevs
52. Raimonds Siliņš
53. Marija Škuļtecka
54. Anastasija Solodjankina
55. Natālija Šreibere
56. Haralds Kārlis Šternbergs
57. Santa Strapcāne
58. Sofija Strutinska
59. Andris Suharevskis
60. Megija Suija
61. Aneta Tarasova
62. Jana Valaine
63. Diāna Vidnere
64. Renāte Vulfa
65. Aleksandra Zagrebeļnaja
66. Rūdolfs Zarāns
67. Una Ieva Zelmene
68. Nataļja Zinčenko
69. Valērija Zlobina

Rīgas Vidzemes priekšpilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Līva Anspuka
2. Ruta Baltvilka
3. Arina Bondareva
4. Aleksandrs Čižikovs
5. Daniela Domiņa
6. Ignats Fjodorovs
7. Georgijs Gadžimuradovs
8. Elīna Grigorjeva
9. Elīna Laura Huhka
10. Arnolds Ieviņš-Brambis
11. Kristiāna Imša
12. Daniela Kameņecka
13. Andris Kamergrauzis
14. Elizabete Kandere
15. Romāns Klišāns
16. Raivis Kokins
17. Dana Koniševska
18. Ričards Lapoško
19. Andrejs Lugovojs
20. Anna Mašošina
21. Artūrs Mazarevičs
22. Emīlija Linda Mendelsone
23. Olga Mihailova
24. Dāvis Namsons
25. Ņikita Novinkins
26. Kendija Ozoliņa
27. Paula Peredistaja
28. Alise Pokšāne
29. Marija Ribakova
30. Annete Salmane
31. Dana Savicka
32. Paula Ščerbiņina
33. Anastasija Skriļova
34. Baiba Beāte Šleja
35. Elza Elīna Sokolovska
36. Madara Strazdiņa
37. Kristiāna Šulte
38. Aleksis Teivāns
39. Angeļina Tiščuka
40. Olesja Tomaka
41. Viktorija Vereteņņikova
42. Romāns Vereteņņikovs
43. Veronika Vetrova
44. Agneta Zalcmane
45. Marija/Maria Zvonareva/Zvonareva

Rīgas Vidzemes priekšpilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristiāna Āboliņa
2. Kristīne Apsēna
3. Danija Marta Azarova
4. Tatsiana Belazorchyk
5. Milāna Bloha
6. Svetlana Bļuma
7. Anastasija Čaplijeva
8. Krišjānis Dzirnieks
9. Kaspars Gailītis
10. Klaudija Elizabete Gauja
11. Ieva Marija Gedžūte
12. Artūrs Girniks
13. Raimonda Grabe
14. Anastasija Javorska
15. Daniil Jevdokimovs
16. Anna Regīna Knoka
17. Kristiāns Kosītis
18. Elizabete Laiviņa
19. Ilze Lisovska
20. Dins Ļoļāns
21. Mona Martinsone
22. Laura Maškanceva
23. Roberts Matulis
24. Kaspars Neiders
25. Anastasija Orlova
26. Edijs Ostapko
27. Anita Ozoliņa
28. Madara Palepa
29. Darja Panfilova
30. Anastasija Patjukova
31. Veronika Patruševa
32. Ansis Pauliņš
33. Jēkabs Pavlovskis
34. Ksenija Putāne
35. Linda Putniņa
36. Emīlija Reimane
37. Paula Elvīra Robežniece
38. Laura Rudzika
39. Karina Saržante
40. Aleksejs Savins
41. NELLA SERGEJEVA
42. Liene Šnukute
43. Anna Svikša
44. Kristīne Tarvida
45. Violeta Tauriņa
46. Aleksejs Timčenko
47. Dāvis Timofejevs
48. Lauma Trautmane
49. Monta Treijere
50. Alisa Uzariņa
51. Edīte Voliņeca
52. Inga Malvīne Volksone
53. Sabīna Žavtkēviča
54. Olga Zozule
55. Marks Zujevs

Rīgas Vidzemes priekšpilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Krista Bāgante
2. Marta Blūzma
3. Ināra Boiko
4. Laura Luīze Dzenīte
5. Nikolajs Filipenoks
6. Valērija Fomčenko
7. Amanda Freiberga
8. Armands Gedroics
9. Sintija Gedzune
10. Žanna Gribanova
11. Anna Grohovska
12. Edgars Halkovskis
13. Olga Holodova
14. Monta Judicka
15. Ieva Kuļikovska
16. Ričards Armans Kuodis
17. Anna Kuramšina
18. Jana Līkuma
19. Roberts Lovčinovskis
20. Sintija Lubanova
21. Oļesja Markova
22. Emīls Rūdolfs Māziņš
23. Anete Mežule
24. Aleksandrs Mihejevs
25. Darjana Ņesterenko
26. Kristīne Ogļina
27. Jūlija Pavlovska
28. Jeļena Pentjuša
29. Zane Poga
30. Aleksandra Pucika
31. Ieva Reinfelde
32. Dora Rimkus
33. Agnese Rudzīte
34. Ņikita Sankausks
35. Ričards Šēbergs
36. Laura Sedleniece
37. Aleksandra Semendjajeva
38. Ērika Skārda
39. Marija Stefānija Skudra
40. Marija Šļare
41. Poļina Spasovska
42. Vadims Stavro
43. Jeļizaveta Stepanova
44. Kristīne Trukšāne
45. Zane Turčina
46. Aiga Turčina
47. Anžela Vasiļjeva
48. Jeva Volkova
49. Kārlis Vonda
50. Aija Zandersone
51. Brendons Zemturis


Rīgas Zemgales priekšpilsēta, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Eva Altrofa
2. Jekaterina Bezdele
3. Anna Bogačova
4. Jana Bratuškina
5. Ieva Bušaite
6. Daniels Dravants
7. Rūdolfs Egle
8. Hanifa Ezera
9. Aleksis Gaponovs
10. Anastasija Gavrilova
11. Elizabete Gžibovska
12. Anna Indričāne
13. Valērija Ivanova
14. Maksims Kadņikovs
15. Marija Luīze Kalēja
16. Līva Vita Kaufmane
17. Dženifera Kerubiņa
18. Edvards Viljams Krūziņš
19. Vladislava Kurtukova
20. Eba Elizabeta Lāce
21. Lada Lapsa
22. Alise Lidaka
23. Oksana Lisjuka
24. Vita Viktorija Maļutina
25. Elīza Meistere
26. Inga Nazarova
27. Dāvids Puišelis
28. Jānis Romāns
29. Aleksandra Romule
30. Kristaps Salnājs
31. Zahars Selivanovs
32. Nora Luīze Semjonova
33. Justīne Šīrone
34. Angelīna Stramko
35. Estere Strautmane
36. Roberts Strīķis
37. Julija Tarvide
38. Diāna Tempelmane
39. Kristaps Tirzītis
40. Maksims Trišins
41. Iolanta Tugarinova
42. Laura Tutāne
43. Anželika Vasiļjeva
44. Jekaterina Velika

Rīgas Zemgales priekšpilsēta, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Erīna Akmene
2. Sindija Alksne
3. Dāvis Auziņš
4. Jekaterina Bikova
5. Sabīne Bogdanova
6. Inga Bušaite
7. Lauris Čevers
8. Deniss Gamezo
9. Artūrs Gothards
10. Paula Gurejeva
11. Violeta Hrapane
12. Jana Kassaliete
13. Jūlija Kondratenko
14. Artemijs Krimovs
15. Artūrs Krištapjonoks
16. Elīna Lāce
17. Darja Loiko
18. Madara Neilande
19. Aleksandrs Petrovs
20. Veronika Prokopoviča
21. Patrīcija Raibarte
22. Evita Roponena
23. Raimonds Tomsons
24. Anna Ulanova

Rīgas Zemgales priekšpilsēta, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Anete Arenda
2. Anna Babņejeva
3. Aleksandra Čerkaska
4. Lauma Izolde Dziļuma
5. Ieva Hūna
6. Sabīne Anna Irbe
7. Luīze Jerohova
8. Oskars Kaļva
9. Gajane Margarjana
10. Alise Mužaite
11. Rihards Niedra
12. Jānis Dāvis Osipovs
13. Sabīne Rakecka
14. Anrijs Rode
15. Agnese Rudzīte
16. Mihails Šaripovs
17. Jeļena Saveļjeva
18. Nikita Sergejevs
19. Artūrs Šilaks
20. Staņislavs Šinkarevs
21. Mārtiņš Starķis
22. Katrīna Vektere
23. Anna Dagrita Vestmane
24. Diāna Vidronoka
25. Dmitrijs Zaiko
26. Austra Zuševica

Rīgas Zemgales priekšpilsēta, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Krišs Bērzkalns
2. Dace Draudiņa
3. Alma Ezerta
4. Aleksandrs Golubevs
5. Andris Jeminejs
6. Jurijs Kirillovs
7. Ilze Kraukle
8. Kristīne Krūmiņa
9. Amanda Lapiņa
10. Anastasija Piščika
11. Natālija Prohorova
12. Marija Rozevska
13. Vladislavs Saiko
14. Pāvels Sidorovs
15. Kārlis Lauris Tohters
16. Simona Tomsone
17. Monta Urbāne


Rīgas Ziemeļu rajons, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Žanete Breijere
2. Karīna Čerņika
3. Loreta Černiškova
4. Lidija Dakša
5. Ingus Dišleris
6. Māra Anna Eglīte
7. Elizabete Eltermane
8. Roberts Feldmanis
9. Otto Freimanis
10. Anna Glorija Gobiņa
11. Jekaterina Iškova
12. Aleksandrs Jaunzems
13. Anastasija Kikase
14. Germans Korns
15. Alina Kurova
16. Gerda Miezere
17. Milēna Novožilova
18. Dāvids Ogannesjancs
19. Anna Petričenko
20. Sabīne Saļma
21. Darja Šaronova
22. Debora Šņitkina
23. Viestards Kristiāns Vīgants
24. Agnija Vintiša
25. Sabīne Rasa Vīra
26. Alise Voroncova
27. Daņiils Žilkins

Rīgas Ziemeļu rajons, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Veronika Boikova
2. Anastasija Bujaka
3. Anastasija Fedina
4. Oksana Fedosejeva
5. Viktorija Kļiševiča
6. Veronika Kozubova
7. Laine Ļeonova
8. Sofija Matisone
9. Elmira Mustafajeva
10. Valērijs Nikolajevs
11. Aleksandra Pavlova
12. Ksenija Poliščuka
13. Agnese Ričika
14. Anna Solovjova

Rīgas Ziemeļu rajons, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Atis Andrejevs
2. Ivans Jānis Binders
3. Aļona Blaževiča
4. Marija Bobrova
5. Nadežda Brujeva
6. Romualds Čerņavskis
7. Iveta Dzīvīte
8. Anastasija Fedotova
9. Anda Garole
10. Juris Jurāns
11. Anna Ķīse
12. Artūrs Oto Kivliņš
13. Anastasija Kulika
14. Alisa Kurļanda
15. Olga Laverko
16. Jete Lazdāne
17. Arta Matelsone
18. Jelizaveta Narodicka
19. Ilva Ogle
20. Elīna Ovčarova
21. Ēriks Prāvasts
22. Marks Prokofjevs
23. Jevgēnijs Pustovits
24. Marija Raklinska
25. Olga Rogoženko
26. Ļubova Šamova
27. Lelde Adele Skabarniece
28. Marina Solovjova
29. Dmitrijs Terentjevs
30. Annija Ušacka
31. Lauris Agnis Vintišs
32. Artjoms Zubovs
33. Daniils Žukovs

Rīgas Ziemeļu rajons, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Mārīte Junita Apsīte
2. Jelizaveta Dolgiha
3. Annija Elīna Dūzele
4. Anastasija Fjodorova
5. Olesja Gorina
6. Dārta Grunte
7. Reinis Gusars
8. Madara Asnate Jūgbārde
9. Anna Kavecka
10. Valerija Ļaļikova
11. Vladislavs Lučkins
12. Andrejs Melbergs
13. Ainārs Mirkšs
14. Sanda Namiķe
15. Dmitrijs Prošķins
16. Loreta Rutkovska
17. Lilija Šabanova
18. Katerina Siļvestrova
19. Olga Sokolova
20. Jelizaveta Sveboda
21. Elīza Madara Treija
22. Antra Vecaukuma
23. Viktorija Verhovceva
24. Ēriks Vidžups
25. Katrīna Zilgalve


Salaspils novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Nikola Ābola
2. Ernests Tomass Auziņš
3. Katrīna Celeste
4. Katrīna Doroņina
5. Edvīns Judins
6. Valters Karlsons
7. Elīna Kovaļevska
8. Anastasija Kuzmina
9. Valdis Lapo
10. Vendija Lazdiņa
11. Vineta Santa Margeviča
12. Laura Enija Meirāne
13. Zane Miķelsone
14. Reičela Reisone
15. Elīna Repse
16. Patrīcija Reuta
17. Alise Sainakova
18. Marina Šaško
19. Maksims Škarpovs
20. Kristīne Skudrīte
21. Sindija Šmite
22. Dagnija Snigireva
23. Margarita Šteņa
24. Vairis Stramkalis
25. Rebeka Tamaša
26. Alise Elīza Voldeka

Salaspils novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Paula Augule
2. Darija Degtjareva
3. Valērija Jevstigņejeva
4. Evita Kristiāna Pušpure
5. Dana Daniēla Sēja
6. Katrīna Siliņa
7. Sabīne Vaivodiša
8. Roberts Vīksne
9. Sindija Žedane

Salaspils novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristaps Bružāns
2. Alesija Gavrilova
3. Polina Gromatovich
4. Alina Hudicka
5. Anastasija Marija Illarionova
6. Raitis Ivanovs
7. Veronika Jupatova
8. Kaspars Lapa
9. Kirils Mjasojedovs
10. Katarina Neifelde
11. Aleksandra Ņevidomska
12. Pāvels Pecevičs
13. Sabīne Sīka
14. Artūrs Stafanovičs
15. Vladislavs Nauris Strogonovs
16. Anna/Anna Tarnavska/Tarnavskaya
17. Santa Vasiļjeva
18. Aleksandrs Vasiļjevs
19. Armands Zelčs

Salaspils novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Lauma Broka
2. Intars Bulahs
3. Henrijs Flemmings
4. Sabīne Fukse
5. Paula Jurģe
6. Nataļja Kostigova
7. Mārtiņš Ļuļļa
8. Elīna Meļņika
9. Elīna Meļņikova
10. Līna Orste
11. Laima Plēpe
12. Jana Ševcova
13. Veronika Šteņa
14. Ginta Teterovska
15. Marina Vaišļa
16. Mazens Zibara


Saldus novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Sandis Ābolkalns
2. Mairis Andersons
3. Kristīne Bērziņa
4. Ketija Černika
5. Kārena Karlīna Danenberga
6. Anna Danenberga
7. Karīna Elizabete Deaka
8. Līva Gundega Ermansone
9. Melānija Freimane
10. Laura Freimane
11. Līga Gēliņa
12. Agnese Grīnberga
13. Kitija Holšteine
14. Sindija Irbe
15. Arta Kozjura
16. Emīlija Kramēna
17. Gints Krasausks
18. Laura Kreivina
19. Guna Krūmiņa
20. Gunta Lankovska
21. Līva Mankus
22. Elīna Nadziņa
23. Toms Opelts
24. Rūta Padervinska
25. Megija Petrova
26. Oskars Pūce
27. Alvis Puzulis
28. Rebeka Rolšteina
29. Rēzija Rumpe
30. Samanta Skreba
31. Jeļena Sušinska
32. Kristiāna Švaža
33. Sanda Svipsta
34. Karīna Anna Svirbuta
35. Krista Zīmeca

Saldus novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Linda Ābele
2. Renārs Kalniņš
3. Klāvs Konrāds
4. Annija Lapsa
5. Sandris Prūsis
6. Elīza Šaule
7. Aleksandrija Vilaite
8. Sanita Andželika Ziediņa

Saldus novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Mārtiņš Andersons
2. Anete Ansberga
3. Līga Apermane
4. Valters Dakša
5. Dagnija Eversa
6. Nauris Krišjānis
7. Inesa/Inessa Maaga/Maag
8. Marta Milta
9. Madara Montvida
10. Alīna Simonova
11. Anete Smeile
12. Artūrs Strads
13. Uldis Upenieks

Saldus novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Žanis Andersons
2. Santa Baumane
3. Elīna Besere
4. Kristaps Ķezberis
5. Evija Kļava
6. Baiba Kliemane
7. Ineta Kronberga
8. Rinalds Kuģis
9. Linda Lasmane
10. Magdalēna Liekmane
11. Arta Mikāle
12. Madara Miķelsone
13. Elvis Plācis
14. Agita Romanauska
15. Alīna Tropina


Siguldas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Līva Beļinska
2. Anda Amanta Bērze
3. Marta Anna Jansone
4. Arvis Jomerts
5. Ingus Kurzemnieks
6. Elīna Lāce
7. Sigita Lapiņa
8. Nadīna Lasmane
9. Kitija Liziņa
10. Dinija Diāna Miezīte
11. Justīne Timermane
12. Elza Timofejeva
13. Agnese Upīte
14. Andrea Vītola

Siguldas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Samanta Baumane
2. Haralds Ozols
3. Patrīcija Stelmaka
4. Marija Terlanova

Siguldas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Frančeska Kalniņa
2. Teodors Kerimovs
3. Valts Krūmiņš
4. Elīza Ilze Malceniece
5. Aiga Vespere
6. Aleksa Vihlo

Siguldas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Jurģis Kalniņš
2. Magdalēna Mudule
3. Dāgs Putniņš
4. Anna Elīza Skrastiņa
5. Ieva Smilga
6. Elīna Zaķe


Smiltenes novads, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Imants Bērziņš
2. Ilgvars Caune
3. Roberts Dobelis
4. Gustavs Indrēvics
5. Jana Marta Ivanovska
6. Kristīne Ķikute
7. Elizabete Kokarēviča
8. Valts Pavasars
9. Kārlis Puriņš
10. Reinis Putrālis
11. Laura Rubene
12. Elīna Skopāne
13. Jānis Upmalis
14. Matīss Velps

Smiltenes novads, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Mārcis Cīrulis
2. Annija Cunska
3. Laura Dauka
4. Niks Raivis Deičmanis
5. Sandra Jaundžeikare
6. Lauma Kalnkambere
7. Krista Ķelpa
8. Elīna Lanka
9. Nelda Neilande
10. Linards Ozols
11. Laura Savicka
12. Dita Trijēce

Smiltenes novads, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Annija Albertiņa
2. Elīna Elizabete Baranovska
3. Nelda Dinga
4. Anna Eglīte
5. Pēteris Kaupe
6. Tīna Nulle
7. Evita Rīdere
8. Agate Zobena

Smiltenes novads, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Santa Dzene
2. Dārta Meldere
3. Ralfs Ozols
4. Evelīna Skrastiņa
5. Liene Vilne


Talsu novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Klāvs Adiņš
2. Rūta Amstere
3. Aivis Imants Augstkalns
4. Laima Bērziņa
5. Ričards Celmiņš
6. Pēteris Ēcis
7. Beāte Freimane
8. Egija Grence
9. Mārtiņš Grunte
10. Nikola Ivanova
11. Salvis Karols
12. Ieva Kristapsone
13. Una Kumerdanka
14. Luanda Miķelsone
15. Daniels Muzikants-Spēlmanis
16. Sintija Niķe
17. Evita Pētersone
18. Samanta Pluģe
19. Artūrs Silgals
20. Estere Sīpliņa
21. Paula Skaidiņa
22. Helēna Elza Smilgaine
23. Renāte Stelpa
24. Dārta Valdemāre
25. Marija Vasiļevska
26. Matīss Viņķis
27. Artūrs Zvaigzne

Talsu novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Munise Duboviča
2. Dana Lāce
3. Zuzanna Rita Miķelsone
4. Līga Sidere
5. Ksenija Sidere

Talsu novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Reinis Buneris
2. Anna Cimoška
3. Samanta Mertena
4. Renārs Mičulis
5. Undīne Paipala
6. Sindija Sidere
7. Dita Elīna Sila

Talsu novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Krista Āboliņa
2. Rihards Drīksne
3. Anete Jēkabsone
4. Elīna Kairiša
5. Matīss Ļotčikovs
6. Mairita Mūrniece
7. Agnese Mutule
8. Renāte Nagobade
9. Marta Neilande
10. Amanda Pipare
11. Patrīcija Šermukšne


Tukuma novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Elīza Apine
2. Evija Beidzale
3. Amanda Būmeistare
4. Rihards Dambergs
5. Juris Jānis Dātavs
6. Marta Fogele
7. Oto Jurševics
8. Ance Annija Konova
9. Sabīne Kristone
10. Līga Lielmane
11. Ieva Pētersone
12. Kristiāna Ramiņa
13. Beatrise Luīze Revina
14. Kārlis Šermuksītis
15. Helēna Skuja
16. Sabīne Marija Vāciete
17. Nadīna Valdmane
18. Nikola Gabriela Veisberga

Tukuma novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristīne Ķirse
2. Vikija Kupča
3. Linda Reinholde

Tukuma novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Eva Bolšteina
2. Maija Laugale
3. Daiga Helēna Litvina
4. Elza Marcinkeviča
5. Sinda Diāna Miķelsone
6. Līga Siljāne
7. Toms Tauriņš

Tukuma novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Agija Balode
2. Elīna Cīrule
3. Roberts Helmanis
4. Klinta Janševska
5. Madara Ķeniņa
6. Signe Korfa
7. Krišs Dāvids Labsvārds
8. Margarita Matuļenko
9. Aleksejs Tarasenko
10. Aigars Tjarve


Valkas novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Agnis Adienis
2. Madara Māra Grigore
3. Gusts Svens Pētersons
4. Elvis Šeļevskis
5. Elza Siliņa
6. Pēteris Strauts
7. Deniss Tiščenko
8. Elza Zane Zirne

Valkas novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Laura Bērtule
2. Jurģis Mežulis
3. Valters Rancāns
4. Ginters Juris Vehi

Valkas novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Gunārs Sīka

Valkas novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristīne Lielbikse
2. Elīza Skutāne
3. Matīss Ziemulis


Valmieras pilsēta un novada apvienība, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Antra Andrupe
2. Ieva Bērziņa
3. Sandija Cīrule
4. Norberts Dukurs
5. Samanta Engere
6. Anna Ivanova
7. Gints Ivanovs
8. Renāte Karjavčenko
9. Artūrs Ķelpe
10. Sindija Kezika
11. Silvestrs Fēlikss Ķībers
12. Klāvs Matīss Krievs
13. Paulis Ernests Lauznis
14. Anastasija Mamedbekova
15. Artis Krists Mednis
16. Elvis Megris
17. Karīna Melbārde
18. Sandija Miglava
19. Ieva Oliņa
20. Marta Ozola
21. Ruta Ozolina
22. Anete Rastene
23. Renārs Roķis
24. Savelijs Suharževskis
25. Kintija Šulte
26. Estere Šverna
27. Jūlija Veremeja
28. Gunta Alise Vītola
29. Una Zvejniece

Valmieras pilsēta un novada apvienība, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ivanda Bētaka
2. Undīne Brīnuma
3. Agne Čākure
4. Elīna Dūrena
5. Anda Ielīte
6. Elīna Jātniece
7. Nikolajs Lukins
8. Elīza Ance Muska
9. Diāna Nummure
10. Monika Oļeha
11. Šaiena Elija Pole
12. Kristīne Siksaliete
13. Zanda Laura Šķiņķe
14. Anna Skrastiņa
15. Elīza Spurdziņa
16. Rebeka Tetere
17. Ance Vaivode
18. Kecija Vatuļina
19. Baiba Vebruāle
20. Samanta Vērdiņa

Valmieras pilsēta un novada apvienība, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Jānis Berkolds
2. Lāsma Brauķe
3. Toms Kārlis Bušmanis
4. Kitija Čepule
5. Jānis Valdemārs Eliāss
6. Elīza Aleksandra Kūkoja
7. Gunvaldis Leitens
8. Mikus Dāvis Liepiņš
9. Lauma Elza Miezīte
10. Monta Paula Oliņa
11. Zanda Undīne Ozola
12. Rūta Ramane
13. Daniela Stoša
14. Albīna Trofimova
15. Gustavs Vīksne
16. Agnese Vītola

Valmieras pilsēta un novada apvienība, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Telma Amanda Barisa
2. Uldis Burvis
3. Ramona Dūrena
4. Eduards Ivars Fimbauers
5. Zanda Grīnberga
6. Kristīne Jencīte
7. Kristaps Lukjaņenoks
8. Mārtiņš Pūcītis
9. Veronika Ribcova
10. Ilmārs Salna
11. Marta Siliņa
12. Rebeka Šķērstiņa
13. Gints Vasiļjevs
14. Miks Veinbergs
15. Inga Vēvere
16. Dārta Maija Zaķe
17. Kristers Zariņš


Ventspils pilsēta un novads, 9. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Ēriks Belte
2. Sabīne Bēra
3. Dmitrijs Borodovskis
4. Veronika Čače
5. Aleksandra Gogoļa
6. Alekss Jankovskis
7. Krista Kalniete
8. Angelika Kiprojeva
9. Kristiāna Klestrova
10. Ņikita Kovaļovs
11. Kristīne Kunkule
12. Ņikita Leščišins
13. Renāte Lodziņa
14. Veronika Mikuļiča
15. Tīna Nulle
16. Laura Ozoliņa
17. Ketlīna Priede
18. Airita Anna Pujate
19. Dāvis Pūliņš
20. Rebeka Rosa
21. Kristaps Šimpermanis
22. Diāna Šlangena
23. Artūrs Sokolovskis
24. Annija Spruģevica
25. Elīna Stepanova
26. Anastasija Vasiļjeva
27. Terēze Vētra
28. Amanda Rūta Vieško
29. Gunda Zāģere
30. Dita Zāle
31. Roberts Armands Zvans

Ventspils pilsēta un novads, 10. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Roksolana Amarova
2. Arturs Amarovs
3. Jekaterina Bajeva
4. Liāna Bergere
5. Linda Celma
6. Veronika Čerņakova
7. Amanda Cine
8. Marks Fiļippovs
9. Marija Ivanova
10. Anželika Ivanova
11. Jānis Langbergs
12. Irina Ļapunova
13. Elizabete Leigute
14. Jūlija Anna Lisaja
15. Emīlija Alise Šefanovska
16. Krista Šēniņa
17. Karina Sidorova
18. Ieva Treulande
19. Una Gabriēla Zelča

Ventspils pilsēta un novads, 11. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Kristīne Bulačņikova
2. Edgars Cebaks
3. Marta Cērpa
4. Arta Eglīte
5. Kārlis Raimonds Eniņš
6. Daniils Grics
7. Paula Horste
8. Viktorija Iļjiniha
9. Gunita Jankovska
10. Emīls Kalugins
11. Viktorija Kapura
12. Diana Karabača
13. Evita Annamarija Klemence
14. Roberts Kukainis
15. Mārtiņš Meiris
16. Maksims Vasins
17. Anastasija Vihovaņeca
18. Elena Zhavoronkova

Ventspils pilsēta un novads, 12. klases

Nr. Vārds Uzvārds
1. Arta Amanda Auziņa
2. Elīna Bārdiņa
3. Krista Cēbere
4. Elza Dzērve
5. Ginta Gaurilova
6. Sofija Grušina
7. Aļona Hamicka
8. Kitija Harmsone
9. Sandis Ķemlers
10. Līva Kukle
11. Jekaterina Ļapunova
12. Kristīne Larionova
13. Alise Ļimonova
14. Anastasija Luganceva
15. Aleksis Lurins
16. Elīza Marta Matisone
17. Katrīna Lea Prince
18. Anna Marija Prince
19. Kate Prizeva
20. Marija Samoviča
21. Anete Slobodjaņuka
22. Deniss Solovjovs
23. Monika Vētra-Šteina
24. Aļisa Voroncova
25. Jānis Zālīte