Fizikas olimpiādēm veltītā mājas lapa Fizikas nodaļā (http://fn-serv.fmf.lu.lv/moodle)

Click http://fn-serv.fmf.lu.lv/moodle link to open resource.