Fizikas valsts 62. olimpiādes tiešsaistes uzdevumu komplekta autoru kolektīvs:

Dmitrijs Docenko, fizikas doktors
Anna Jansone, matemātikas maģistrante
Vjačeslavs Kaščejevs, fizikas doktors
Elīna Locāne, fizikas maģistrante
Andris Muižnieks, fizikas doktors
Andrejs Sabanskis, fizikas doktorants
Aleksandrs Sorokins, fizikas maģistrants
Jānis Timošenko, fizikas doktorants

Pateicamies arī Inesei Dudarevai un Andrejam Timuhinam!
Pēdējās izmaiņas: piektdiena, 2012. gada 20. jūlijs, 13:52