Olimpiādes rezultātu apspriešana

10.uzdevums B jautājums (12.klase)