Olimpiādes rezultātu apspriešana

10. klases 1. uzdevuma 4. jautājums B