Olimpiādes rezultātu apspriešana

12. klase 11. uzdevums C