4. Latvijas klimats un tā mainības raksturs

Klimats un ilgtspējīga attīstība

Redaktori: Māris Kļaviņš un Jānis Zaļoksnis.

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2016, lpp

Grāmata “Klimats un ilgtspējīga attīstība” izstrādāta un izdota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” neliela apjoma grantu shēmas projektu “Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” projekta “Klimata pārmaiņu izglītība visiem” ietvaros.

Literatūra

Apsīte E., Bakute A., Elferts D., Kurpniece L., Pallo I. (2011) Climate change impacts on river runoff in Latvia. Clim Res 48:.pp. 57-71,

Apsīte E., Elferts D., Zubaničs A., Latkovska I. (2014) Long-term changes in hydrological regime of the lakes in Latvia. Hydrology Research, 45 (3), pp. 308-321 doi: 10.2166/nh.2013.435/ scopus,

Apsīte E., Rudlapa I., Latkovska I., Elferts D. (2013) Changes in Latvian river discharge regime at the turn of the century. Hydrology Research, 44 (3), 554-569 IWA Publishing 2013 doi:10.2166/nh.2012.007, (upju noteces un Salaca), http://www.editorialmanager.com/hydrology/scopus.

Avotniece Z., Rodinov V., Lizuma L., Briede A., Kļaviņš M. (2010) Trends in the frequency of extreme climate events in Latvia. Baltica 23, pp. 135-148.

Beķere A. (2015) Veģetācijas periods un tā izmaiņas Latvijā. Bakalaura darbs, 48 lpp.

Chmielewski F. M., Rotzer T. (2002) Annual and spatial variability of the beginning of growing season in Europe in relation to air temperature changes. Climate Research. 19(1), pp. 257-264.

Eberhards G.. Unusual Weather Conditions in Latvia (900-1860) Grāmata: Climate Change in Latvia and Adaptation to It/ Editors Māris Kļaviņš and Agrita Briede. Rīga, University of Latvia Press, 2012, p. 188.

Klavins M., Rodinov V. (2010) Influence of large-scale atmospheric circulation on climate in Latvia. Boreal Env Res 15, pp. 533-543.

Klimata mainība un globālā sasilšana (2008) Kļaviņš M., Briede A. (red.). Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2008, 174 lpp.

Latkovska I. (2015) Latvijas upju hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas. Rīga, LU, 123 lpp.

Latkovska, I., Apsīte, E., Elferts, D., Kurpniece, L. (2012) Forecasted changes in the climate and the river runoff regime in Latvian river basins. Baltica, 25 (2), pp. 143-152. Vilnius. ISSN 0067-3064.

Latvia’s sixth National Communication and First Biennial Report under the United Nations Framework Convention on Climate Change, MEPRD, December 2013, pp 139.

Lizuma L. (2008) Klimata pārmaiņas Rīgā: gaisa temperatūra un atmosfēras nokrišņi. Promocijas darbs, LU, 240 lpp.


Lizuma L., Kļaviņš M., Briede A., Rodinovs V. (2007) Long-term changes of air temperature in Latvia. In: Kļaviņš M. (ed.) Climate change in Latvia, pp. 11-20

Pāps K. (2014) Sniega segas raksturs un tā izvērtējums Latvijā. Bakalaura darbs, 52 lpp.

Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin (2015) The BACC II Author Team, Heidelberg, Springer.