VĒL PROGRAMMU PIEMĒRI: Tipiski skolu programmēšanas 8 uzdevumi, pārnesti uz Scratch

4. Fibonači skaitļi

Matemātikā par Fibonači skaitļiem sauc šādas virknes elementus: tās pirmie divi locekļi ir vienādi ar 1, bet katru nākamo locekli iegūst saskaitot divus iepriekšējos. Dažreiz par pirmajiem diviem virknes elementiem izvēlas skaitļus 0 un 1.


Programmiņas kods dots 8. att. un izskats 9. att.


Fibonacci kods

8. att. Fibonači skaitļu ģenerēšanas programmiņa no 1 un 1).


Fibonacci interface

9. att. Fibonači programmiņas izskats.


Programmu var padarbināt tiešsaistē: http://scratch.mit.edu/projects/25718845/


Starp citu, cilvēka pirkstu kaulu un to delnas daļas garumi ir aptuveni tuvi Fibonači skaitļiem: 2; 3; 5; 8 (nags ir viena vienība). Precīzāk šajā sakarā gan var interesēties par "zelta griezumu".


UZDEVUMI:

1. Pārveidojiet programmiņu uz variantu, kad pirmie divi skaitļi ir 0 un 1.

2. Papildiniet programmu ar lūgumu uzgaidīt, ja aprēķins ieilgst.