"Elektrisko lielumu absolūtie mērījumi"

"Elektrisko lielumu absolūtie mērījumi" (angļ.) (latv.)
Uzdevums par jaunas elektrodinamiskās fizikālo lielumu sistēmas ieviešanu.