"Temperatūras izmaiņas atkarībā no augstuma"

"Temperatūras izmaiņas atkarībā no augstuma" (angļ.) (latv.)
Temperatūras izmaiņas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārņojuma.